Gerrit Alssema week 48 “15

Gerrit Alssema 2014

RODEN – Vandaag– dinsdag dus- wordt Motorsport Vereniging Noordenveld opgericht. Deze gloednieuwe vereniging zal Speed Centre Roden gaan beheren. Meteen na de ondertekening van de akte werd er een klein feestje (met barbecue) gevierd. Dit als afsluiting van het seizoen en als dank voor de inzet van de vrijwilligers die er mede voor gezorgd hebben dat alle activiteiten op het Speed Centre Roden goed zijn verlopen dit seizoen. Wethouder Gerrit Alssema (FOTO) fungeerde de afgelopen, roerige, periode als onafhankelijk voorzitter van de stichting Speed Centre Roden, met in het bestuur mensen van motorsportbond KNMV, MVK Nieuw Roden, Stichting Motorsport Roden en de VTBM. Deze vorm van besturen werkte niet en dus is Motorsport vereniging Roden vanaf nu beheerder van het baansportcentrum. Met de nieuwe organisatievorm hoopt de wethouder dat er een zo groot mogelijke binding gaat ontstaan tussen bestuurders, gebruikers en vrijwilligers. De stichting Speed Centre Roden oefent een jaar toezicht uit op de vereniging en houdt in januari 2017 op te bestaan. Preses van de vereniging wordt Willem Dussel uit Roden en zijn eerste taak wordt het werven van zoveel mogelijk leden. Later zal vervolgens een bestuur geformeerd worden met wéér een nieuwe voorzitter.