Gerrit Alssema

RODEN – “Sinds oktober ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Speelgoedmuseum Kinderwereld. Ik heb het voorzitterschap overgenomen van Tanja Haseloop, die op 3 oktober is geïnstalleerd als burgmeester van Oldebroek. Mevrouw Daniëlle Lokin is directeur/ bestuurder van Speelgoedmuseum Kinderwereld, als Raad van Toezicht hebben we een controlerende functie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het algemene en financiële beleid volgens de Code Cultural Governance. Naar aanleiding van het rapport over de toekomst van Museum Havezate Mensinge gaan we samen met de Historische Vereniging Roon, Mensinge, het Scheepstra Kabinet en de Catharinakerk ( partners waarmee we al succesvol samenwerken in het educatieve programma ‘ Rondje om de Brink’) bekijken hoe we het erfgoed kunnen versterken. ‘De ‘Erfgoedkoepel’ noemen we het. Daarvoor hebben we (via het Speelgoedmuseum Kinderwereld) een stimuleringssubsidie van de gemeente gekregen. We proberen samenwerking tussen de verschillende partijen met nieuwe producten op gang te brengen door ook gezamenlijke fondsenwerving. Samenwerking is ongelofelijk belangrijk voor de toekomst van het landgoed Mensinge en het erfgoed rond de Brink. Het doel is het verder uitwerken van een gezonde toekomstvisie. Daar is ook een stuurgroep bij betrokken. Wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen we samen? Ik wil best toegeven dat ik dit soort processen interessant vind. Werken aan een verdere samenwerking tussen de erfgoedinstellingen rondom de Brink in Roden is een mooie uitdaging. Spelen en opvoeden, toen en nu, hier en daar is het thema dat ons bindt en kansen biedt voor de toekomst. Ik heb onlangs een uitgebreide rondleiding gehad in het speelgoedmuseum en de depots. Dat maakte zó’n indruk. Het is niet alleen een museum dat tentoonstelt, het bewaart ook. Dat beseft niet iedereen zich altijd. Het is belangrijk dat wat er achter de schermen ligt bewaard blijft voor de toekomst. Een enorme verantwoordelijkheid. We beginnen met het opstarten van het overleg. Elkaar goed leren kennen is een belangrijk element in de zoektocht naar samenwerking. Of we een tijdspad voor ogen hebben? Een dergelijk proces moet je niet met einddata frustreren maar op korte termijn resultaten in de gezamenlijke productontwikkeling moet mogelijk zijn. Ik denk dat we over een jaar of drie, vier de samenwerking gestalte moeten hebben gegeven.”