Gesteggel over parkeren Heerestraat duurt voort

‘Dit dossier kent alleen maar verliezers’

RODEN – Het is afgelopen week niet gelukt om de Zakenkring en het college dichterbij elkaar te brengen inzake de parkeerdiscussie in Roden. Wederom werd er gesproken over het aantal parkeerplaatsen in het gedeelte ‘Heerestraat-midden’. Waar een speciaal opgezette werkgroep adviseerde om hier veertig parkeerplaatsen te realiseren, wilde het college ‘slechts’ 29 plekken realiseren.

Al maanden was de werkgroep Parkeren bezig met de parkeerplekken in de Heerestraat. In de werkgroep zetelde de Zakenkring, de gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en de Wijkbelangenvereniging. Na vele uren overleg – wekelijks werd er rond de twee uur vergaderd – kwam men tot een compromis: er zouden 40 parkeerplekken in het stuk Heerestraat-midden worden gerealiseerd. Weliswaar 18 minder dan de Zakenkring bij aanvang voor ogen had, maar nog steeds acceptabel. Omdat de werkgroep het met elkaar eens werd, besloot men op 20 mei de groep op te doeken. Het advies lag er, het werk was gedaan.

Het college nam dit advies echter niet over. In plaats van de 40 voorgestelde parkeerplekken, stelden zij een totaal van 29 voor. Dit viel bij lang niet alle partijen goed. De VVD en het CDA verzetten zich fel tegen het ‘verdwijnen’ van elf parkeerplekken. Harm Holman (CDA) sprak hardop de wens uit om de wrijving tussen het college en de Zakenkring gauw te vergeten. ‘Het vertrouwen heeft een klein deukje opgelopen, maar laten we dat nu achter ons laten.’ Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) vond niet dat er sprake was van een ‘klein deukje’ in het vertrouwen. ‘De verhouding tussen het college en de Zakenkring is ontwricht’, sprak zij. ‘De participatie was tot en met 20 mei goed, daarna besloot het ambtelijk orgaan door het advies van de werkgroep heen te fietsen. Van goede participatie is hierdoor geen sprake’, concludeerde Nieboer.

Holman wilde er op zijn beurt niet ‘te zwaar aan tillen’. ‘Ook de Zakenkring had minder scherp kunnen inzetten in deze discussie. We moeten nu doorgaan en niet omkijken. De participatie in dit proces is wat mij betreft goed, maar de enquête had anders moeten gaan. Op deze manier is het eerder een soort referendum.’

Bertjan Stadman sprak wederom in namens de Zakenkring. ‘Dit dossier kent alleen maar verliezers’, begon hij. ‘We vragen nu de raad om hulp, zodat wij dit kunnen oplossen.’ Een verwijt van de Zakenkring is dat het Programma van Eisen van de gemeente niet deugt. ‘Hierbij wordt de situatie geschetst van voor de aanleg van de Albertsbaan’, aldus Stadman, die hiermee aangaf  dat het Programma van Eisen niet strookt met de werkelijke situatie. Ook trok hij de gehouden enquête onder inwoners in twijfel. Dit onderzoek zou volgens wethouder Kosters uitwijzen dat men meer groen en minder auto’s in het centrum wil. De respons op de enquête is echter zo laag, dat er volgens de Zakenkring geen sprake is van een representatief onderzoek. Kosters pareerde door te zeggen dat de uitkomst onder 500 of 600 man waarschijnlijk hetzelfde zou zijn.

Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) vindt dat de inwoner te weinig is gehoord in de plannen rondom de Heerestraat. ‘Wij horen andere geluiden dan de Zakenkring’, stelt Epema. Waar de Zakenkring pleit voor voldoende parkeerplekken in de Heerestraat, ziet de duofractie de Heerestraat liever autovrij worden. ‘Op die manier krijg je een hogere verblijfskwaliteit.’ Daarna pleitte Epema voor een nieuwe enquête. ‘Inwoners moeten gerepresenteerd worden. Als dat niet voldoende is gebeurd, moet de enquête opnieuw. Het gaat hier over miljoenen aan gemeenschapsgeld.’ Ook Gerbrant Fennema (D66) gaf aan vast te houden aan een autovrije Heerestraat. ‘Zolang er geen gedragen visie ligt.’

Naast het CDA en de VVD, gaven ook de ChristenUnie en Lijst Groen Noordenveld aan zich achter het advies van de Zakenkring te scharen. Met PvdA/GroenLinks en D66 als tegenstanders van het advies van de Zakenkring, lijkt een kleine meerderheid vóór 40 parkeerplaatsen te zijn. Hierbij is het nog afwachten wat Gemeentebelangen zal doen.

Wethouder Henk Kosters gaf aan de toon van de discussie zeer te betreuren. ‘We hebben altijd goed gewerkt met de Zakenkring. Verschillen die we hadden, waren op de inhoud. Altijd was er sprake van professioneel gedrag. De laatste tijd bespeur ik een andere toon. Dat snap ik niet.’ Zichtbaar geëmotioneerd vervolgde hij: ‘Er wordt op de man gespeeld. We hebben niet alles goed gedaan, dat klopt. Ik herken een aantal dingen die de Zakenkring aangeeft, maar ook een heleboel niet. Er wordt nu op de man gespeeld en daar wil ik mij tweehonderd procent van distantiëren.’ Kosters gaf aan dat hij openstaat om later nog eens om tafel te gaan met de Zakenkring. ‘Maar dan wil ik eerst een gesprek over het voorgaande.’

‘Handhaving wordt heksenjacht’

Tijdens het debat over de parkeerplaatsen in de Heerestraat, was het Bertus Jan Epema die opwierp dat de Zakenkring wel erg lang gewacht heeft iets te doen aan de langparkeerders. Hiermee wordt gedoeld op werknemers/ondernemers, die hun auto voor de zaak parkeren, waardoor er parkeerplaatsen verloren gaan. ‘Waarom wordt daar nu pas beleid op gemaakt?’, vroeg hij zich hardop af.
Wethouder Kosters opperde verder om – ‘zeker aan het begin’ – handhaving in te zetten om bepaalde delen van het centrum autoluw/autovrij te houden. Volgens Stadman is dat geen goed idee. ‘We hebben dat eerder geprobeerd en dat was een drama. Het wordt een heksenjacht en dat draagt niet bij aan de gastvrijheid.’