Gevangenissen Veenhuizen grondig gerenoveerd

VEENHUIZEN – Er is definitief groen licht voor de grondige renovatie van de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen. Inmiddels hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het ambitieuze project. De eerstvolgende stap is nu het aanbestedingsproces om te bepalen welke partij de renovatie gaat uitvoeren. Deze moet eind 2023 van start gaan. De eerder gesloten gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen wordt gerevitaliseerd en tijdelijk weer in gebruik genomen

 Aan de buitenzijde zal er niet al teveel veranderen aan de karakteristieke Veenhuizer gevangenissen die zijn aangemerkt als rijksmonument. De binnenzijde van het complex wacht een grondige renovatie. Zodat de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen toekomstbestendig is voor het Nederlandse gevangeniswezen. De gerenoveerde PI Veenhuizen gaat, verdeeld over de twee locaties, plaats bieden aan 552 gedetineerden.

Hoe de gerenoveerde gevangenissen er precies uit gaan zien is nog niet te zeggen. De partij die als beste uit de aanbestedingsprocedure komt, is namelijk verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de (ver)bouw en het onderhoud (voor minimaal 15 jaar) van beide locaties. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in nauw overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen en PI Veenhuizen wel een programma van eisen opgesteld. Personeel, gedetineerden en ketenpartners hebben aangegeven hoe volgens hun de gevangenis van de toekomst het beste kan worden vormgegeven. Er wordt onder andere ingezet op duurzaamheid, leefklimaat, veiligheid en gebruik van moderne technologie.

De renovatie geldt voor de carrévormige gebouwen van Esserheem en Norgerhaven, waar onder andere alle cellen zijn ondergebracht. De bestaande noordvleugels in beide locaties, die eind jaren 80 zijn bijgebouwd, gaan tegen de vlakte en worden vervangen door nieuwbouw. De arbeidscomplexen, waar gedetineerden dagelijks aan het werk zijn, en Klein Bankenbosch (de voormalige jeugdgevangenis die eind 2020 sloot en nu bij PI Veenhuizen hoort) vallen niet onder de renovatie.

De renovatie van Esserheem staat gepland voor de periode eind 2023 tot medio 2025. Van medio 2025 tot aan eind 2026 volgt de renovatie van Norgerhaven. Beide locaties huisvesten gedurende de verbouw geen gedetineerden. Om toch voldoende detentiecapaciteit te behouden wordt de gevangenis Groot Bankenbosch, die eind 2013 sloot, tijdelijk weer in gebruik genomen. Hiervoor moet het complex dat na de gevangenissluiting onder andere dienst heeft gedaan als asielzoekerscentrum, eerst aangepakt worden, zodat er weer op een veilige en humane manier 140 gedetineerden gehuisvest kunnen worden. De revitalisering van Groot Bankenbosch moet plaatsvinden in de periode eind 2022 – medio 2023.