Gezocht: een explorerende burgemeester (m/v)

image

Inwoners Noordenveld en de profielschets

NOORDENVELD – Inwoners van de gemeente Noordenveld mogen suggesties doen voor de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Noordenveld. Suggesties dus, niet meer en niet minder. De door de vertrouwenscommissie – Ellen van der Haven, Henk Koekkoek, Anne Doornbos, Gerard Willenborg, Arnold Rossing, Gerbrant Fennema, Tineke Veldhuis en Jeroen Westendorp- gefabriceerde profielschets ligt er inmiddels. Zeker is dat de nieuwe burgemeester van werkelijk alle markten thuis moet zijn. Er wordt gezocht naar een alleskunner. Overigens is zowel de rol van de inwoners als die van de vertrouwenscommissie redelijk beperkt. Uiteindelijk beslist de Commissaris van de Koning. En niemand anders.

Hans van der Laan vertrekt straks als burgemeester van Noordenveld. Zijn tijd is geweest. Wie hem opvolgt is de vraag. Inwoners van Noordenveld mogen tot 10 maart hun suggesties met betrekking tot de profielschets aangeven. Geen namen en rugnummers dus, maar competenties. Wat moet de nieuwe man/vrouw kunnen? Gezien de schets die er ligt, legt Noordenveld de lat hoog. Heel hoog.

De profielschets laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ga maar na. ‘Van de burgemeester wordt een actieve opstelling verwacht, gericht op het verwerven en onderhouden van draagvlak en het voorkomen dan wel overbruggen van (belangen)tegenstellingen, een en ander in lijn met het afgesproken gemeentelijke beleid op het gebied van communicatie en participatie.’ Bent u daar nog? De nieuwe burgervader of burgermoeder moet voorts een explorerende opstelling hebben. Een houding die gericht is op het leggen en onderhouden van relaties met overheden en bedrijfsleven en het doortastend benutten daarvan bij de verdere ontwikkeling van Noordenveld.

En zo staat de profielschets vol met ingewikkelde – zeg maar gerust onbegrijpelijke- volzinnen. Zinnen vol met competenties waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. De nieuwe burgermeester moet van goeden huize komen. Moet verbinder, coördinator, netwerker en realisator zijn. Moet over inlevingsvermogen beschikken en netwerkvaardigheid beheersen. De nieuwe man of vrouw moet bovendien daadkrachtig zijn. Moet signaal- en bestuurlijke gevoeligheid hebben en beschikken over – jawel – organisatie sensiviteit.

Aan ‘ons’, inwoners van Noordenveld, om aan de bijna vier pagina’s tellende profielschets nog wat toe te voegen. Alsof ‘wij’ dat kunnen. Gezien de inhoud van de profielschets lijkt het uitgesloten dat inwoners van Noordenveld hier ook nog maar iets aan toe kunnen voegen. Maar toch, de gemeente biedt de kans. Die kans bestaat tot 10 maart. Suggesties van inwoners kunnen doorgegeven worden via griffie@gemeentenoordenveld.nl. Een brief schrijven mag ook: Raadsgriffie gemeente Noordenveld, postbus 109, 9300 AC Roden.

Op 10 maart sluit dus de reactietermijn, daarna worden de suggesties verwerkt en aan de raad voorgelegd. Deze besluit op 8 april in een openbare vergadering over de profielschets en over de binnengekomen suggesties. Geïnteresseerde burgemeesters die zich herkennen in de profielschets richten hun schrijven daarna aan de Commissaris van de Koning. Die selecteert en maakt een lijst van vijf, zes namen. Met die namen mag de vertrouwenscommissie aan de slag. Dat is de werkwijze, daar moeten ‘we’ het mee doen. Als de Commissaris er in slaagt een burgemeester (m/v) te vinden die volledig aan de profielschets voldoet, dan gaat Noordenveld gouden tijden tegemoet. Zoveel is zeker.