Gezond in Leek: kom met een idee

LEEK – Gidsgelden zijn gelden die beschikbaar zijn gesteld voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. Voor de gemeente Leek ligt er voor dit doel een bedrag van 153.000 euro op de plank (€ 51.000 per jaar voor 2016, 2017 en 2018). Vaak wordt dit ingevuld van achter het bureau, maar het CDA kiest voor de kracht van de samenleving en heeft bij de kadernota 2016 (juni 2015) voorgesteld om deze gelden in te gaan zetten door middel van Burgerparticipatie. Ondertussen heeft een werkgroep, bestaande uit PvdA; Michiel van der Linden, D66; Mercedes Prinsen en namens het CDA Ria Horenga, hard gewerkt aan een plan van aanpak. Deze is woensdag 1 juni in de raad behandeld. Met dit plan kunnen inwoners, verenigingen, instellingen en/of bedrijven uit onze gemeente komen met voorstellen om activiteiten te ontwikkelen om Leek (nog) gezonder te maken. Natuurlijk zijn hiervoor criteria opgesteld, maar er is bewust getracht om de regels zo laagdrempelig te houden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Leek. Ook het aanvraagformulier staat op de site van de gemeente. De ideeën worden beoordeeld door een burgerpanel bestaande uit drie Leeksters. Tijdens de behandeling in de raad hebben de VVD en de CU nog een amendement ingediend om het bedrag te maximaliseren, een tekstuele aanpassing door te voeren en ook willen ze de rol van het college inperken tot “tekenen bij het kruisje”. Het CDA voelt niet voor maximaliseren van het bedrag. ‘We hebben bewust gekozen voor het minimaliseren van regels die belemmerend kunnen werken. Ook vinden we dat de inzet gerelateerd wordt aan het effect en elke grens subjectief is. Bovendien willen we graag samenwerking stimuleren, dus een groter plan met een breder bereik is van harte gewenst. Een maximum kan dit doel in de weg zitten, en dat willen we nu net niet. Ook het tekenen bij het kruisje; “college toets slechts op proces en niet op inhoud” kreeg niet onze instemming. Het college moet immers uiteindelijk verantwoording afleggen aan de raad, en dan volstaat tekenen bij het kruisje niet. Gelukkig deelde de meerderheid van de raad onze gedachte. Het bleef dus bij een puntje op de i, prima natuurlijk. Natuurlijk kost goed bereid even tijd, maar het ligt er! Het CDA is trots op het bereikte resultaat in collegiale samenwerking met de PvdA en D66’, zegt Horenga.