Gezondheidsweek is van start

NOORDENVELD – Ook in de gemeente Noordenveld begint de gezondheidsweek op maandag 5 april. De sport- en cultuur coaches van Noordenveld zijn druk bezig geweest om voor het eerst in deze gemeente een dergelijke week op te starten.

De gezondheidsweek is een week waarin geprobeerd wordt om op vooral scholen de kinderen bewust te maken van een gezonde levensstijl door middel van bewegen, gezond eten en drinken. Er is ook een nieuwsbrief uitgedeeld aan de kinderen, waar in staat dat de kinderen gezonde dingen mee naar school moeten nemen.

De leerkrachten zorgen er deze week voor dat er op twee momenten op elke dag door de kinderen water wordt gedronken. De sport- en cultuur coaches hebben hiervoor drinkwaterflesjes geregeld. Op scholen zijn op maandag kilometertellers uitgedeeld aan een vier leerlingen. Na deze week wordt er gekeken welke school en welke 4 leerlingen het meest hebben gefietst. De 4 individuele leerlingen en de school met de meeste kilometers krijgt een prijs. De kilometertellers worden gesponsord door De Fiets in Roden.

De sport- en cultuur coaches komen in de gezondheidsweek tijdens 1 pauze op de scholen om met de kinderen schoolpleinspelletjes te doen. Tijdens de andere pauzemomenten wordt er verwacht dat de groepsleerkrachten of pleindiensten actief met de kinderen aan de slag gaan. De groep 5 tot en met 8 krijgen een gastles over gezonde voeding door een deskundige.

Na school worden er ook activiteiten gehouden in het teken van gezond leven. Zo wordt er een beweegfeest gehouden in Peize en Roden. In Norg gaat gymvereniging K & V aan de slag met kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 en staat er op basisschool De Hekakker het maken van een eigen moestuin op het programma. Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. Opgave via de activiteitenladders is inmiddels afgesloten.

Dit is de eerste keer dat de sport en cultuur coaches Noordenveld dit organiseren. Alle sport- en cultuurcoaches doen zelf ook mee aan de gezondheidsweek. Wouter Meertens is 1 van hen: ‘Ik probeer zelf ook mee te doen met de gezondheidsweek. Tien van de achttien scholen doen mee aan de gezondheidsweek en dat is een mooi aantal voor de eerste keer. Zelf verwacht ik dat de resultaten goed zullen zijn’, laat Wouter Meertens weten.

Wie meer wil weten kan terecht bij de coördinator van de sport- en cultuurcoaches Froukje Temming van Welzijn in Noordenveld, 050 3176500.