GL wil af van leges bouwvergunning zonneweide

REGIO – Groen Links Noordenveld is voorstander van het mogelijk maken om in Noordenveld snel en tegen zeer lage kosten op bepaalde plekken zonneweides te creëren. Dat laat fractievoorzitter Tineke Veldhuis weten. Een zonneweide is een stuk grond waar zonnecollectoren op de grond staan opgesteld en wel zodanig dat ze optimaal zonnestraling op kunnen vangen en die kunnen omzetten naar elektriciteit.

‘Het is een zeer milieuvriendelijke manier van stroom opwekken. Zonder overlast en met een steeds hoger rendement. Zeker in vergelijking met de traditionele manier van opwekken als kolen en gas, maar ook in vergelijking met biomassa en windenergie’, laat Veldhuis weten. ‘We willen dat we als gemeente ervoor zorgen dat dergelijke zonneweides heel gemakkelijk, snel en tegen lage kosten gerealiseerd kunnen worden. Niet overal, maar op locaties waar het past bij de omgeving. Je kunt dan denken aan braakliggende grond bij industrieterreinen. Nu moet voor een zonneweide nog een bouwvergunning worden aangevraagd, daarvoor meten leges worden betaald. Dit is een door de gemeente vastgesteld percentage van de kosten van het totale bouwwerk. Dat werkt natuurlijk kostenverhogend. En die drempel vinden wij niet passen bij een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.’ En dus moet het anders, vindt Veldhuis. ‘Het sluit aan bij alles wat we willen in Noordenveld: minder regels, meer ondernemerschap, meer participatie door burgers, een grotere bijdrage aan de CO2 reductie en geen investeringskosten voor de gemeente. Wij hebben als Groen Links een initiatiefvoorstel gedaan, dat is in de raad procedureel behandeld. Besloten is dat B&W snel terugkomt met een advies en dat ons voorstel samen met dit advies in een volgende raadscommissie wordt behandeld. De andere politieke partijen hebben een neutrale en procedurele reactie gegeven. Dat laatste viel ons overigens wel een beetje tegen. Wij hadden, zeker van een aantal partijen, wat meer enthousiasme verwacht. We hopen dat dit nog komt. Want wat kan er nu op tegen zijn? Duurzaamheid is toch in het belang van ons allemaal?’