Golfclub Holthuizen gaat uitbreiden

uitzetten par 3 foto 1

RODEN – Golfclub Holthuizen is al jaren bezig plannen te ontwikkelen om te komen tot uitbreiding van de golfaccommodatie. De bedoeling is dat er een volwaardige negen holes par 3 baan aan de bestaande golfaccommodatie wordt toegevoegd. Hiertoe zijn in de afgelopen jaren gronden verworven en in totaal is er ongeveer vijf hectare beschikbaar om de beoogde uitbreiding te realiseren. De al bestaande 4 par 3 holes worden in het nieuwe plan opgenomen zodat er een totaal nieuwe 9 holes par 3 baan ontstaat. Een par 3 baan is qua lengte korter dan een traditionele golfbaan en daardoor voor een beginnend golfer gemakkelijker te spelen. De afstanden zijn beter in te schatten en de hindernissen zijn wat minder moeilijk dan op de traditionele golfbaan. In tegenstelling tot een traditionele golfbaan bestaat een par 3 baan dus volledig uit kortere holes. In het geval van de nieuwe baan van Holthuizen variëren de 9 holes in lengte van 75 tot 160 meter. Het bestuur van de golfclub heeft architect Alan Rijks opdracht gegeven een plan te ontwerpen. Dit ontwerp is gerealiseerd en op de algemene ledenvergadering hebben de leden met dit plan ingestemd. De financiering van de par 3 baan is volledig rond en dus kan met de aanleg worden begonnen. Dit zal echter niet gebeuren voor de terreinomstandigheden dit toelaten. De verwachting is dat er deze maand begonnen kan worden met de aanleg en dat de baan in her najaar zal worden opgeleverd. De bedoeling is vervolgens dat de baan in het voorjaar van 2017 in gebruik genomen kan worden.