‘Grenzen kunnen door kunst worden doorbroken’

RODEN – De opening van de expositie ‘Erfgoed’ in Kunstencentrum K38, kan men als zeer geslaagd omschrijven. Een groot aantal mensen nam de moeite om de expositie, die kleur wordt gegeven door zowel amateur- als professionele kunstenaars, te bewonderen. De expositie loopt nog tot en met 9 september.

In K38 nam kunstenaar Fokko Rijkens als eerste het woord. De expositie in K38, zo vertelde hij, wordt georganiseerd door Stichting Kunstmomenten. Dat is dezelfde stichting die de Open Atelier Route organiseert. ‘Deze expositie organiseren wij eens in de twee jaar. Het is een expositie voor jong en oud, getuige de kunstenaars die hier hun werken vertonen’, sprak Rijkens. De mix van amateurs en professionals is uniek en geeft de expositie een toegankelijk karakter. Rijkens sprak ook zijn waardering voor de gemeente Noordenveld uit. Niet alleen biedt de gemeente Noordenveld financiële ondersteuning, Rijkens zegt ook veel steun te krijgen in andere aspecten. ‘Geld is één ding, maar geestelijke ondersteuning is ook belangrijk. Dat krijgen we van de gemeente en het is bovendien mooi dat wethouder Westendorp vandaag aanwezig is bij de opening.’ Vervolgens benoemde Rijkens één voor één alle kunstenaars – 16 in totaal – die exposeren in K38.

Vrieso Rademaker las vervolgens een gedicht voor uit het werk van L. Braaksma. Dat gedicht vertelt het verhaal van mevrouw Lebbe, die overleed op de grens van de voormalige gemeente Norg en die van gemeente Vries. Omdat de gemeente Norg niet wilde betalen voor de begrafenis van de vrouw, meldden zij dat mevrouw op de grond van Vries lag. Daarop plantte die gemeente een stok in de grond om vervolgens de grens van Vries door te trekken tot aan die stok. Zo kreeg de gemeente Vries er een heel stuk grond bij.

Na dit Drentse gedicht, kwam wethouder Jeroen Westendorp aan het woord. Alvorens hij de lebbestok in tweeën brak, had hij lovende woorden over de expositie en de bezoekers. ‘Een mooi aantal, zeker in vakantietijd’ zei Westendorp. ‘Cultuur vertelt wat over onze geschiedenis en het is goed om te zien dat ook de jeugd bij deze expositie betrokken wordt. Zodat zij de geschiedenis ook door kunnen geven.’ Voordat Westendorp de lebbestok over zijn knie in tweeën brak, sprak hij de volgende woorden: ‘Grenzen kunnen ook door kunst worden doorbroken. En dat is precies wat we nu gaan doen: let maar eens op!’