Grietje van den Berg

Foxwolde vmh Grietje van den berg

Naam: Grietje van den Berg

Functie: Voorzitter Reisvereniging De Zwerver, Roderwolde/Roden

“Geboren in Spijk zijn we in 1980 in Roderwolde komen wonen. Dat bevalt ons heel goed. Het grootste verschil? Dat is dat de koffie je hier bij wijze van spreken de neusgaten uit komt; ze zijn hier wat ‘opener’, wij voelden ons hier meteen thuis. We zijn ook vrijwel direct lid van de toen nog bestaande Reisvereniging Foxwolde geworden. Je had toen nog twee reisverenigingen. Toen die reisclub vanwege te weinig leden werd opgeheven, werden we lid van die andere, De Zwerver. Het doel is om de deelnemers een leuke reisdag ‘uit’ te bezorgen. Per bus ergens, niet te ver weg, naar toe en dan wat excursies naar interessante dingen met een driegangen diner tot slot. Alles in één dag heen-en-weer zonder haasten. De Zwerver bestaat sinds 1950 geloof ik; we hebben geen leden – wel een bestuur – maar ‘deelnemers’. Dat aantal varieert naar gelang de animo, maar meestal zijn dat er tussen de vijftig en zestig. Mannen en vrouwen en op, laat ik het zó zeggen, ‘gevorderde leeftijd’. Maar jongeren zijn ook welkom. Als deelnemers hebben we een redelijk vaste groep; zo’n dertig komen uit Rowol en omstreken en een twintigtal woont in Roden maar heeft wél binding met Roderwolde. Ons vijfkoppig bestuur maakt elk jaar een keuze uit het busreizen-aanbod dat we bij verschillende maatschappijen opvragen. Daaruit maken we een voorselectie van drie dagtochten waaruit de leden – meestal zijn dat een stuk of dertig die op onze vergadering in café Het Rode Hert komen – met de meeste stemmen kiezen. Zo’n busreis vindt altijd eind mei plaats. Onze startplaats is om acht uur bij café Het Rode Hert, waarna we om tien over acht op de Trambaan in Roden de Roner deelnemers oppikken. De reisverzekering wordt afgesloten via Dorpsbelangen Roderwolde, ook in dat opzicht zijn we gedekt. We bezochten dit jaar ‘Friese Kunstschatten’ in Leeuwarden, Harlingen en Bolsward (Sonnema!). Dat gaat allemaal heel ontspannen, met tot slot altijd een driegangen diner. Dit keer was dat in Heerenveen. Goed acht uur ’s avonds worden de mensen weer in Roden en Roderwolde ‘afgeleverd’. De all-in prijs ligt altijd rond de vijftig, vijfenvijftig euro, een beetje afhankelijk van het aantal deelnemers. Of we méér deelnemers kunnen gebruiken? Zeker? Wie belangstelling heeft kan me bellen: 050-5019705.”