Griezelen

column-Cees-platte-wielwebspin

Afgelopen vrijdag was onze paddenstoelenwerkgroep (van IVN Roden), samen met de Mycologische Werkgroep Groningen, voor een inventarisatie in de omgeving van Leens. Eerst werd het landgoed Verhildersum afgestruind op zoek naar zwammen en zwammetjes, waarna ’s middags een bosje (Abelstok) van Staatsbosbeheer ten oosten van Wehe-den Hoorn volgde. Als natuurliefhebber heb je uiteraard ook oog voor andere zaken dan paddenstoelen, zeker wanneer het iets betreft wat nieuw voor je is. Dat was het geval met de spin die u op de foto ziet, de Platte wielwebspin.

Ik heb hier vaker uitgelegd dat paddenstoelen zeer divers qua verschijning kunnen zijn. De meeste mensen denken dat ze een hoed en een steel hebben, zoals die rode met witte stippen, de Vliegenzwam. Maar er zijn ook soorten bij die er totaal anders uitzien en soms niet groter zijn dan één millimeter. Omdat ‘gewone’ paddenstoelen vrijdag dun waren gezaaid werd vooral gelet op dat ‘kleine grut’. Om ze te ontdekken worden stobben onderzocht, liggende takken omgekeerd om de onderzijde te bekijken of stukken bast losgetrokken om aan een nadere inspectie te worden onderworpen. Toen ik dat laatste bij een dode wilg deed kwam de spin tevoorschijn. Vanwege de zeer platte uitvoering kon de soort vrij gemakkelijk worden benoemd. Toen ik de spin in mijn hand nam en één van de aanwezige dames vroeg deze van mij over te nemen zodat ik een foto kon maken leidde dat tot een ijselijke kreet; dat was onbestaanbaar. Het was een beetje uitgelokt, want er zijn nogal wat mensen met angst voor spinnen (arachnofobie). Ik had kunnen zeggen dat het niet nodig is, omdat onze spinnen nauwelijks giftig zijn. De Waterspin kan gemeen uithalen, vergelijkbaar met een wespensteek. Maar echt giftige soorten, zoals bijvoorbeeld de Zwarte weduwe, komen hier niet voor. Deze ‘Black widow’ is ondanks de kwalijke reputatie zelden dodelijk; er is een goed antiserum om de allergische reactie te bestrijden. De meest giftige spin ter wereld is de Braziliaanse zwerfspin, ook wel bananenspin genoemd, die verantwoordelijk is voor de meeste menselijke slachtoffers. Onze Platte wielwebspin daarentegen is een goeierd die steeds maar weer probeerde weg te komen, maar dat uiteindelijk opgaf zodat hij/zij op een bemoste stam kon worden gefotografeerd.

Tijdens de autorit van- en naar Het Hogeland wond een metgezel (en weidevogelman) zich op over hetgeen hij onderweg zag. Op enkele plekken werd gemaaid en dat ging niet goed: ”Ze weten verdorie toch dat ze van het midden naar buiten moeten maaien om dieren een kans te geven te ontsnappen”, fulmineerde hij. Ook verbaasde hij zich enigszins over het ontbreken van nestmarkeringen, terwijl we langs een paar honderd hectare al gemaaid land reden. Deze verbazing is tegen beter weten in, want als gevolg van de moderne (intensieve) landbouw is er geen plek meer voor weidevogels. Dát is de enige reden van de grote afname van de weidevogelstand, die al enige decennia gaande is, en niet predatie (door de Vos) zoals Johan Baard beweert. Daarbij vergeet hij categorisch kraaiachtigen, meeuwen, reigers, ooievaars, roofvogels, marterachtigen, katten en mensen te noemen. Zelf heeft hij meer eieren geraapt dan 100 vossen tezamen ooit zal lukken. In zijn reactie van vorige week toonde hij zich nogal onverdraagzaam en maakte enkele aanmatigende opmerkingen. En wederom kwam hij met de bekende riedel over de Vos. Omdat ze bij erven kippen en ganzen grijpen moeten ze volgens hem worden afgeschoten, in plaats van eigenaren erop te wijzen dat ze dieren goed moeten ophokken. Overigens is het beter de natuur het aantal wilde dieren te laten reguleren. Johan verkondigt opvattingen van 60 jaar geleden en daarom schreef ik laatst hem niet meer serieus te nemen.

Titicaca

Vorige week schreef ik dat het Titicacameer op de grens ligt van Peru en Colombia. Ik had nog willen vermelden dat La Paz niet ver van het meer ligt en wellicht was ik dan tot het besef gekomen dat het Bolivia moest zijn en niet Colombia, waarvan Bogota immers de hoofdstad is. Colombia ligt ten noorden van Peru, is ongeveer even groot als Bolivia, maar heeft veel meer inwoners. Alle Veenstra (uit Nietap) wees me op de omissie en hij kan het weten, want zijn dochter woont in Bolivia. Hij verraste me verder op een fraaie foto van de Titicacafuut en verstrekte andere informatie. Een vakantie daar is ook best mogelijk, want de prijs van een vliegreis loopt niet echt in de papieren, meldde Alle, en het leven is er bovendien een stuk goedkoper dan hier. Wie weet komt het er nog eens van.