Groen licht verwacht voor financiering schoolomgeving De Marke

RODEN – Als de voortekenen niet bedriegen, stemt de Raad van de gemeente Noordenveld tijdens de komende raadsvergadering op woensdag 2 februari 2022 in met het voorstel voor de inrichting van de schoolomgeving van het nieuwbouwproject Kindcentrum De Marke aan de Molenweg in Roden. Tijdens de oordeelsvormende vergadering op woensdag 26 januari 2022 hadden alle fracties waarderende woorden voor de inhoudelijke kant van het voorstel, waar een prijskaartje aanhangt van maar liefst bijna een half miljoen euro.

De plannen zijn tot stand gekomen via constructief overleg met omwonenden, ouders, de school en de gemeente en worden dan ook breed gedragen. Vooral de aandacht voor de verkeersveiligheid en het gebruik van veel groen voor de inrichting van het terrein, stemt tot veel tevredenheid. Toch zijn er ook een aantal kritische geluiden, welke betrekking hebben op de financiering van het project. Fractievoorzitter Gerard Willenborg van het CDA sprak van een onverwacht voorstel, waarbij de beantwoording van eerdere vragen daarover volgens hem aan de summiere kant waren. Hij sprak het vermoeden uit dat een aantal kosten uit het stichtingsplan nu zijn opgenomen in het huidige plan voor de financiering van de inrichting van de schoolomgeving en pleitte voor volledige helderheid daarover. Het pleidooi van raadslid Gerbrant Fennema (D66) voor tijdige en meer volledige informatie bij toekomstige en vergelijkbare projecten, kreeg bijval van enkele andere raadsfracties. Naast het geven van een korte toelichting, deed verantwoordelijk wethouder Alex Wekema de toezegging om tijdige en volledige informatie in de toekomst zoveel mogelijk na te streven. Zoals gezegd lijkt verder niets een positief besluit in de weg te staan en kunnen de zo vurig gewenste voltooiing van het Kindcentrum en de inrichting van de directe omgeving voortvarend worden ingezet. Na de plotselinge sluiting van OBS De Marke in 2018 wordt gebruik gemaakt van noodlokalen en alles en iedereen is het erover eens, dat daar zo snel mogelijk een einde aan moet komen.