Groen licht voor zorglocatie in Norg

Vluchtheuvel is niet langer een ‘zuchtheuvel’

NORG – Het terrein van het voormalige pretpark ‘De Vluchtheuvel’ in Norg krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De gemeenteraad van Noordenveld gaf afgelopen week groen licht voor een zorglocatie op het terrein. Goedemorgen en Flinder zijn de twee organisaties die een overeenstemming hebben gevonden met de eigenaar van de grond, de heer Hans Vrijvogel.

Nog voor het voorstel in stemming werd gebracht, bracht Lijst Groen Noordenveld een amendement in. Volgens hen voldeed een wijziging van het raadsvoorstel niet aan de wensen van twee insprekers, die op de raadsvergadering van drie weken eerder vroegen om een grotere buffer tussen de bebouwing en bewoning. Die bufferzone is in het voorstel op tien meter gezet, terwijl omwonenden liever dertig meter hadden gezien.

Volgens raadslid Harm Holman (CDA) is het voor het college onmogelijk om hier gehoor aan te geven. ‘Een bestemmingsplan is gebaseerd op normen en criteria. Daar heeft het college zich aan te houden’, stelde hij. Verder stelde hij dat het amendement juridisch gewoon niet uitvoerbaar was. Henk Koekkoek (LGN) vroeg zich af of dit betekende dat de raad voortaan geen wijzigingen meer kan toepassen op ingediende bouwplannen. ‘Nee, het betekent dat dit plan aan de bouwnormen voldoet en wij dat niet zomaar kunnen veranderen’, antwoordde Holman.
Robert Meijer (VVD) gaf aan het amendement van LGN te steunen. Daarnaast concludeerde hij dat de bouwplannen nog zouden kunnen worden ‘opgeschoven’ richting Donderen. Wethouder Henk Kosters praatte hem dit verhaal echter uit zijn hoofd. ‘Een wijziging betekent dat we opnieuw de procedure in moeten. Dan loop je vertraging op, omdat je opnieuw met de ondernemers en de provincie Drenthe om tafel moet.’

Koekkoek was niet overtuigd. ‘Volgens mij kun je nog een stuk schuiven. Is tien meter echt de maximale bufferzone die kan worden aangeboden?’, vroeg hij hardop. Volgens Kosters is dit het geval. ‘Als je de boel wil opschuiven, kom je in de problemen. Hetzij met de provincie, hetzij met de ondernemers. Opschuiven betekent gewoon dat we opnieuw om tafel moeten.’

Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) kreeg van wethouder Kosters de toezegging dat de bufferzone van tien meter een ‘groene corridor’ zal worden. Daarnaast adviseerde hij om in gesprek te gaan met omwonenden hoe – door middel van extra groen – geluidsoverlast kan worden tegengegaan.

Norger Rikus Koopman (Gemeentebelangen) was vooral heel blij dat er eindelijk iets staat te gebeuren op het terrein van de Vluchtheuvel. ‘De Vluchtheuvel is voor mij een beetje tot een “zuchtheuvel” geworden.’
Het amendement van LGN werd uiteindelijk met zes stemmen voor en zeventien voor verworpen. Het voorstel voor de nieuwe invulling van De Vluchtheuvel werd later unaniem aangenomen.