‘GroenLinks past bij inwoners van Noordenveld’

Otto Huisman, oud-wethouder

REGIO – Otto Huisman heeft een weinig verrassend  stemadvies: GroenLinks. Hij legt uit waarom het verstandig is om op die partij te stemmen, volgende week woensdag.

‘Als wethouder heb ik mee mogen werken aan het verduurzamen en de vergroening van onze gemeente. Een hele goede zaak. We moeten onze aarde zo bewonen, dat ook de generaties na ons kunnen genieten van deze aarde. En dat kan. Met verminderen van afval, afval scheiden, meer openbaar vervoer, meer ruimte voor groen, de energietransitie, enzovoorts. In Noordenveld doen we daar al veel aan en mensen die dat aanspreekt moeten zeker GroenLinks stemmen. Ook uit de objectieve onderzoeken gedaan door bijvoorbeeld de universiteit Utrecht of verschillende kieswijzers blijkt dat Groen Links met haar programma tot de koplopers behoort als het gaat om het treffen van duurzame maatregelen’, zegt Huisman. ‘We gaan in Noordenveld de goede kant op maar we zijn er nog lang niet. Zo ben ik een paar weken geleden bij een verkiezingsbijeenkomst van GroenLinks in Groningen geweest, in de Oosterpoort. Een beetje overdreven leek mij zo toe. Voor dit soort bijeenkomsten offeren de meeste mensen liever geen vrije avond op. Dus waarom een dergelijke locatie afhuren? Wat schetste mijn verbazing: er waren ruim 1200 mensen op afgekomen. Jong en oud, rijp en groen. Fantastisch. Je zag daar dat er een beweging is ontstaan van mensen die het negatieve gedoe zat zijn en gaan voor een positieve boodschap en een positieve toekomstvisie. Heel gaaf. En ik weet uit mijn tijd als raadslid en wethouder dat heel veel Noordenvelders ook niets zien in negatieve boodschappen en in het elkaar uitschelden, beledigen of zelfs discrimineren. Dat past niet bij ons. GroenLinks gelooft dat we het met elkaar moeten doen. Dit betekent heel concreet investeren in mensen, zowel in nieuwkomers als in mensen die aan het werk willen maar dat nu niet kunnen. Dit laatste door de lasten op arbeid fors te verlagen (premies) voor werkgevers die deze groep mensen in dienst nemen. Hier heeft ook het MKB (goed vertegenwoordigd in Noordenveld) profijt van.’ Huisman heeft nog wel een oproep voor mensen. ‘Ga stemmen! Leuk als dat op GroenLinks is hoor, maar laat vooral uw stem horen.’