GroenLinks wil Karin Dekker als wethouder in Leek

LEEK – Na het plotselinge overlijden van wethouder Rien Honnef moest GroenLinks in Leek niet alleen deze klap verwerken maar ook bezig met het invullen van de opvolging. De afdeling heeft voor de opvolging een profielschets gemaakt en deze is afgestemd met de coalitiepartners PvdA en CDA. Dit leverde geen verschillen op in gezichtspunten. Daarna is GroenLinks met een aantal kandidaten in gesprek gegaan en heeft uiteindelijk besloten dat zij Karin Dekker gaat voordragen als kandidaat wethouder. De coalitiepartners hebben intussen kennisgemaakt en kunnen de keuze van GroenLinks ten volle ondersteunen. GroenLinks is van mening met Dekker een stevige kandidaat te hebben gevonden, die zeker in staat kan worden geacht de ingeslagen weg voort te zetten. Dekker is nu directeur van Sinne Kinderopvang. Sinne biedt opvang aan vierduizend kinderen in ruim dertig locaties in Leeuwarden. Daarvoor was Dekker wethouder in Groningen. Ze had daar onder meer de portefeuille financiën, personeel en organisatie, verkeer en vervoer en duurzaamheid. Eerder was Dekker onder andere raadslid, medewerker particuliere woningverbetering en werkte ze bij de Stichting Blijf van mijn Lijf. Dekker verlaat Sinne op een moment nadat in de afgelopen periode een reorganisatie is doorgevoerd, meer structuur is aangebracht in de financiën en de organisatie met enkele innovaties bij de tijd is gebracht. Dekker kijkt uit naar haar nieuwe functie. Ze wil samen met burgers en ondernemers van Leek plannen maken en uitvoeren. Haar bestuursstijl wordt gekenmerkt door betrokkenheid, kennis van zaken resultaatgerichtheid, humor, enthousiasme en altijd in voor een gesprek. Dekker zal op korte termijn kennismakingsgesprekken voeren met de fracties en vervolgens worden voorgedragen aan de raad als wethouder.