Groningen stopt 100.000 euro in centrumplan Tolbert

Naast de nieuwbouw van een toekomstbestendige supermarkt wordt in het bestaande pand van Poiesz nieuwe huisvesting voor een aantal bestaande ondernemingen gerealiseerd. De bestaande bedrijfspanden met bovenwoningen en naastgelegen woningen van Wold en Waard worden gesloopt. Uiteindelijk wordt ook het openbaar gebied rondom de nieuwe supermarkt verbeterd.

Een voor de voorwaarden voor de bijdrage van het college van de gemeente Leek is verkrijgen van goedkeuring van de gemeenteraad op het verhogen van het beschikbare krediet. Het raadsvoorstel hiervoor wordt momenteel voorbereid. De gemeente draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het openbaar gebied.

Poiesz Supermarkten is trekker van het project, waarin ook Wold en Waard een rol speelt. Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 16 april 2018 heeft Poiesz dit besluit toegelicht.