Groningerweg half afgesloten voor werkzaamheden fietstunnel Peizerwold

PEIZE – Sinds maart van dit jaar vinden er in opdracht van provincie Drenthe werkzaamheden plaats voor de aanleg van de fietstunnel Peizerwold. Hiervoor worden momenteel kabels en leidingen verlegd in de bermen langs de Groningerweg (N372). Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, zet de aannemer een halve rijbaan af over een lengte van circa 50 meter, op dinsdag 16 en woensdag 17 april en van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 april. De rijbaan wordt afgezet tussen 9.00 en 16.00 uur.
Dit levert verkeershinder op voor het gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van de Brunlaan, met korte wachttijden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst en verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Het (brom)fietsverkeer ondervindt geen hinder van de afzetting.

Aanleg fietstunnel

Het verleggen van de kabels en leidingen is naar verwachting medio mei afgerond. Daarna starten de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de fietstunnel en worden de betonelementen geplaatst. Voor het uitgraven van de tunnel en plaatsen van de betonelementen wordt de Groningerweg, naar verwachting eind mei, ter hoogte van de Brunlaan een weekend afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is echter afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en de weersomstandigheden. De weekendafsluiting wordt tijdig aangeven met borden.