Grote opkomst tijdens bijeenkomst ‘herken en meld verdacht gedrag’

RODEN – De werkgroep Veiligheid van Wijkbelangenvereniging Mensingeveld organiseerde op vrijdag in samenwerking met politie een informatiebijeenkomst over het herkennen en melden van verdacht gedrag. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gingen wijkagent Robert Bouma en zijn collega Maznu Holthuis in gesprek met belangstellenden  over wat men als burger zelf kan ondernemen om zoveel mogelijk de kans op inbraak te verkleinen. Aan de hand van filmpjes en voorbeelden kregen de aanwezig handvatten waar men zelf mee aan de slag kan. ’s Avonds heeft een politie schouw plaats gevonden in de wijk Mensingeveld met een aantal wijkbewoners en onder leiding van de wijkagenten. Tijdens de schouw is gelet op de veiligheid om de woningen en verkeersveiligheid. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat een aantal huizen donker waren en er erg verlaten uitzagen en dat de verkeerssituatie ter hoogte van het maïsveld onveilig is. Wijkbewoners bij wie een inbraakgevoelige situatie geconstateerd is hebben een brief in de brievenbus ontvangen met een melding om welke situatie het gaat. Tips over inbraakpreventie is te vinden op www.politie.nl  De Werkgroep Veiligheid zal de verkeerssituatie bij het maïsveld meenemen in haar communicatie met de gemeente. Verdere uitkomsten over de politieschouw zal binnenkort te vinden zijn op www.mensingeveldroden.nl

roden-buurt-preventie-3roden-buurt-preventie-2