Grote verscheidenheid

Vanwege het verschijnen van de ’Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld’, die ik samen met twee co-auteurs mocht schrijven ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van IVN Roden, ben ik druk doende er een succes van te maken. Met andere woorden: het is prettig, ook voor de vereniging, dat de vrij grote oplage aan de man wordt gebracht. Na de niet onaanzienlijke uitgave die het heeft gevergd vloeit er dan toch nog weer geld terug in de verenigingskas. Bovendien kom je als schrijver liever niet terecht in de schappen van De Slegte.

Het betekent dat ik de laatste tijd bij verschillende gelegenheden opdraaf om de gids aan te prijzen. Dat lukt heel aardig en het heeft ook te maken met de spotprijs waarvoor het deze maand de deur uitgaat, namelijk slechts € 10,-. Daarna wordt deze kloeke gids van 520 pagina’s, waarin 677 paddenstoelen worden afgebeeld en beschreven, voor € 16 aangeboden. Dat is nog een koopje vergeleken met vergelijkbare gidsen die meestal het dubbele (of meer) kosten. U kunt de gids bestellen via de website van de vereniging (www.ivn-roden.nl), maar u mag mij ook bellen of een mailtje sturen, dan zorg ik ervoor dat het in orde komt (zie boven). Alle leden en donateurs van IVN Roden hebben inmiddels het boek als cadeau in ontvangst mogen nemen en dat geldt binnenkort tevens voor de leden van de zusterverenigingen in Norg en Peize. Wanneer u lid of donateur van IVN Roden wordt krijgt u het boek als welkomstgeschenk cadeau. Van de secretaris van IVN Peize (Sofie Kattouw) hoorde ik dat ze kortgeleden drie nieuwe leden mocht inschrijven en u begrijpt nu waarom ze zich hebben aangemeld.

Komende donderdagmiddag is er weer een gelegenheid dat het boek wordt gepromoot tijdens een lezing die ik verzorg voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond in Roden in ’Op de Helte’. Zo kom je nog eens ergens. Tijdens de lezing is de indeling van het boek mijn leidraad. Voor een leek is het namelijk mooi als er een verband is in het boek om paddenstoelen op naam te brengen. Daarom is er voor gekozen ze in te delen in vormgroepen. Op deze wijze zijn er 19 groepen te onderscheiden en als u zich de materie enigszins eigen maakt weet u waar u moet zoeken. Dat wordt nog vergemakkelijkt door pagina’s van de verschillende vormgroepen van een kleurtje te voorzien die op de zijkant van het boek zichtbaar is. Het boek begint met de boleten, waartoe het Gewoon eekhoorntjesbrood en de Gewone heksenboleet behoren. Boleten herken je aan de gaatjes (poriën) aan de onderzijde. Maar er zijn andere zwammen met poriën aan de onderzijde en die worden weer in een andere vormgroep ingedeeld. Een voorbeeld is de Echte tonderzwam die u hierboven ziet afgebeeld en dat is natuurlijk een totaal andere zwam dan een boleet. Het grappige aan deze tonderzwam is dat u kunt zien dat de boom waarop hij groeit is omgevallen. De meeste zwammen laten namelijk hun sporen los aan de onderzijde en toen de boom omviel heeft de zwam nieuwe vruchtlichamen gevormd om dat weer te bewerkstelligen. Dat noemen ze geotropie (naar de aarde gericht).

Van meerdere mensen hoorde ik dat ze moeite hebben om tot een soortbepaling te komen. Maar als je niet eerst de indeling van de vormgroepen doorneemt verdwaal je gemakkelijk in het boek. Dat is een pre om te doen, want het is een soort sleutel. Dan kom je ook aan de weet dat er een logica achter de indeling schuilt. Het begint met de zwammen met witte sporen, gevolgd door die roze sporen produceren en de bruinspoorders. Verder wordt steeds begonnen met de symbionten, gevolgd door de afbrekers en dan heb je het dus over het kringloopverhaal. Heel interessant vind ikzelf de groepen waarmee het boek eindigt. Die kennen namelijk een zeer grote verscheidenheid. Je komt de gekste vormen tegen en als je ze kunt benoemen wanneer je in de natuur verkeert, maar dat kan ook bij u voor de deur zijn, is dat toch van grote toegevoegde waarde. Maar u zult er dan wel achter komen dat het toch nog niet zo eenvoudig is.