Gymzaal Floralaan in de verkoop

RODEN – De gemeente Noordenveld is van plan de gymzaal aan de Floralaan van de hand te doen. Potentiele kopers moeten 159.000 euro aftikken. Bovendien blijft ´maatschappelijke doeleinden´ de bestemming en dient de gymzaal beschikbaar te blijven voor gymonderwijs voor in elk geval de leerlingen van basisschool de Rank. Bovendien moet koper de zaal in de huidige staat – met matige betonvloer- overnemen én dient de koper een informatiebijeenkomst voor omwonenden te houden. Eind 2012 besloot de gemeente Noordenveld de gymzalen aan de Klimop en de Floralaan af te willen stoten. De zaal aan de Klimop werd in 2014 overgedragen aan Muziekvereniging Noordenveld en bleef beschikbaar voor gymnastiekonderwijs voor kinderen van basisschool de Tandem. Noordenveld nam die beslissing omdat dalende leerlingenaantallen van de meeste basisscholen in Roden een lage bezettingsgraad van de gymzalen betekenden. Het kon – vrij vertaald- wel met twee zalen minder. Met het overdragen, de verkoop of de sloop van de zaal aan de Floralaan werd gewacht. Dit vanwege het feit dat een aantal scholen samen gingen en om eerst te bekijken of alle gymonderwijs wel in de Hullen en andere zalen ondergebracht kon worden. Bovendien steeg het leerlingenaantal van de Rank enorm. Desondanks bleef de bezettingsgraad van de zaal laag; zo’n acht uur per week. Noordenveld stond vervolgens voor de keuze: of slopen of verkopen. Slopen zou dertigduizend euro kosten en makelaar Bennink taxeerde dat de gemeente 159.000 euro voor de zaal kan vragen. Vandaar dat Noordenveld nu dus insteekt op verkoop van de gymzaal, wel onder eerder genoemde voorwaarden.