Hamerstukken 12 september 2017

 

  • De gemeente Noordenveld verleent een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het noordelijke deel van het Oostervoortsche Diep. Het bezwaar dat op 21 juni tegen het verlenen van deze vergunning is ingediend is ongegrond verklaard.
  • Noordenveld stelt extra financiële middelen beschikbaar voor GGD Drenthe. GGD heeft hierom gevraagd om te kunnen voldoen aan de zorg voor de gezondheid van vergunninghouders. De GGD verwacht dat dit jaar 65 statushouders in de gemeente worden gehuisvest waarvoor het geld nodig is. Wat de gemeente werkelijk gaan bijdragen hangt af van de hoeveelheid statushouders dat daadwerkelijk in de gemeente zal gaan wonen.
  • Van 15 september 2017 tot en met 1 januari 2018 sluit de telefooncentrale (GCC lijn) van de gemeente Noordenveld op vrijdagmiddag 12.00 uur. De afdeling Beheer gaat dan het storingsnummer beheren vanaf 12.00 uur. Het gaat hierbij om een proef die in december van dit wordt geëvalueerd.