Hamerstukken

          Op de Horst in Peize werd, zo constateerde de gemeente Noordenveld, vee gehouden en dat was in strijd met het bestemmingsplan. Dus werd een last onder dwangsom opgelegd. De eigenaar was het hier niet mee eens en diende bezwaar in waarna een hoorzitting bij de bezwaarcommissie volgde. Volgens die commissie is het college terecht overgegaan tot het opleggen van de sanctie en is gebleken dat er inderdaad vee gehouden wordt in strijd met de wet- en regelgeving. Bovendien was meneer voldoende gelegenheid geboden de overtredingen te beëindigen. Ook oordeelde de commissie dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang ligt. Meneer kreeg derhalve ook geen vergoeding voor de gemaakte proceskosten.

          Noordenveld verleent, mits ook de provincie Drenthe instemt, medewerking aan het toestaan van het één op één terugbouwen van een te slopen oppervlakte van den aanwezige vrijstaande bijbehorende bouwwerken behoudens de bedrijfswoning. We hebben het dan over het verzoek tot uitbreiding van een bedrijf aan de Veldweg in Peest. Noordenveld werkt mee, mits 100 vierkante meter als bijgebouw als woning wordt aangemerkt.

          Noordenveld heeft het convenant met de provincie inzake de Culturele Alliantie 2017-2020 vastgesteld. Wethouder Wekema mag het convenant namens de gemeente tekenen. De Culturele Alliantie is volgens Noordenveld een goede manier om uitvoering te geven aan cultuurbeleid. Met deze samenwerking is één plus één drie. Bestaande middelen worden samengevoegd en kunnen dus beter ingezet worden. Noordenveld houdt wel zelf de regie.

          De gemeente wil in 2017 afwijken van de vastgestelde geluidsnormen als het gaat om de Rodermarkt, de Feestvierdaagse in Norg, de Feestweek in Peize en Radio NL. De RUD voerde in 2016 controles uit waaruit bleek dat er teveel geluid geproduceerd werd. Niet goed voor omwonenden en voor bezoekers in verband met mogelijke gehoorschade. Noordenveld wil in de toekomst meer maatwerk leveren als het geluid betreft en meer tegemoet komen aan het doel van de geluidsnormen. In 2017 mag er dus nog teveel geluid gemaakt worden, een jaar later volgt een evaluatie.