Hamerstukken

– Gedoe om een last onder dwangsom. Eerder al legde de gemeente Noordenveld een ondernemer uit Peize een last onder dwangsom op vanwege het hebben van illegale verharding op agrarisch perceel én het feit dat goederen buiten in plaats van binnen opgeslagen werden. Nader onderzoek leerde echter dat het bedrijf niet meldings- maar vergunningsplichtig is. Dit op grond van het zogenaamde Activiteitenbesluit. En dus trekt de gemeente de eerder aangekondigde last onder dwangsom in, maar komt er een nieuwe van 710 euro per maand met een maximum van 3550 euro. Bovendien komt er een derde ‘aanklacht’: het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten strijdig met het bestemmingsplan. Het transport- en loonbedrijf krijgt vier maanden tijd de overtredingen ongedaan te maken.
– Weer ging een bewoner van een recreatiewoning in de Oosterduinen in Norg in beroep tegen een opgelegde last onder dwangsom vanwege het permanent bewonen van het huis. En weer werd het beroep van tafel geveegd en blijft de opgelegde sanctie in stand.
– Meneer uit Peest krijgt van de gemeente een last onder dwangsom opgelegd van 3200 euro per maand met een maximum van 16.000 euro. Meneer bouwde namelijk een kapschuur zonder omgevingsvergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan. Meneer krijgt tot 10 oktober om de overtreding te beëindigen.
– Een ondernemer uit Norg – Asserstraat- had plannen voor het oprichten van een kapschuur waarin plaats zou komen voor een dierenverblijf, een auto en aan aanhanger. Die kapschuur komt er echter niet. De schuur zou namelijk te groot worden in het kader van de beheersverordening. Wel meewerken zou een ongewenste precedentwerking kunnen geven.