Hamerstukken

– De standplaats voor Bruggink wordt door de gemeente ingetrokken, al mag de bekende uitbater van de oliebollenkraam op de Albertsbaan nog wel een zienswijze indienen. Bruggink staat al jaren in de maand december op de Albertsbaan. Nu de Albertsbaan opgeknapt wordt, is er straks geen plek meer en zou het bovendien verkeersonveilige situaties opleveren. Bruggink bezit een zogenaamde doorlopende vergunning. De gemeente Noordenveld heeft ondertussen toegezegd te ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe standplaats.
– Noordenveld wil instemmen met de jaarstukken Regio Groningen Assen 2017. Wel heeft de gemeenteraad behoefte aan een middag waarop de al uitgevoerde en de nog uit te voeren projecten worden bezocht.
– Noordenveld gaat het energieleveringscontract met DVED voortzetten  tot en met 2020. Gedurende de looptijd van de Nota Duurzaamheid zal het inkoopbeleid gevolgd worden en voor de verlengingsperiode wordt het CPB gemandateerd voor het klikken van de elektriciteitsprijs. Met de Nota Duurzaamheid wil de gemeente honderd procent duurzaam inkopen. Met twee jaar verlengen voorkomt Noordenveld kosten voor een nieuw aanbestedingstraject en bovendien heeft zo’n traject amper nut omdat er amper lagere prijzen worden verwacht, Ook geven de tarieven duidelijkheid voor de langere termijn en de ervaringen die de gemeente met DVED heeft, zijn goed. Ook de gemeenten Aa en Hunze en Coevorden gingen al akkoord.
– Noordenveld verleent voor 2017 een subsidie van 15.062 euro aan De Borgen voor het voortzetten van de maatschappelijke stages. Het geld komt uit het budget ‘subsidies en overige uitgaven maatschappelijke ondersteuning’. Maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten of binnen school waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met aspecten en onderdelen van vrijwilligersactiviteiten in de samenleving. Kinderen leren zo verantwoording te dragen voor maatschappelijke belangen en dergelijke stages bereiden leerlingen voor op volwaardige en betrokken deelname aan de samenleving.