Hamerstukken

– Het college van Noordenveld heeft de Ontwikkelingen Jeugd 2016 in overzichtsvorm tot zich genomen. Dit overzicht informeert college en raad over ontwikkelingen in 2016 rond de Uitvoeringsagenda Jeugd 2015/2016. Deze Uitvoeringsagenda vloeit weer voort uit het Beleidsplan Jeugd(hulp) van Noordenveld. Beleidsplan Jeugd(hulp) Noordenveld zal opgegaan in de Omgevingsvisie 2030,  de Uitvoeringsagenda Jeugd 2015/2016 zal onderdeel worden van de Uitvoeringsagenda die zal voortkomen uit de Omgevingsvisie 2030.
– Schuiven met geldbedragen, Er is een begrotingswijziging voor onderdelen Herinrichting Albertsbaan en Albertsbaan Ontwikkelfonds doorgevoerd. Zakenkring Roden en Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) dragen in totaal 250.000 euro bij. Van dat bedrag zou 150.000 euro door de Zakenkring voldaan worden, de rest namens OCN. Het totale bedrag was opgesplitst in een deel voor de Herinrichting Albertsbaan én Ontwikkelfonds Albertsbaan. Om hen moverende reden willen beide partijen nu behalve de 50.000 ineens het resterende bedrag in het te vormen Ontwikkelingsfonds storten. De gemeente lost dit op door zelf een ton van dat Ontwikkelingsfonds over te hevelen naar Herinrichting Albertsbaan.