Hamerstukken week 1 “17

– Noordenveld heeft besloten geen standplaatsvergunningen te verlenen op nieuwe locaties. Dat wil de gemeente pas weer doen als de Centrumvisie Roden is vastgesteld. In deze visie worden verscheidene aspecten omtrent het centrum van Roden uitgewerkt. Uit contacten met de projectleider blijkt dat in deze centrumvisie ook onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid  van standplaatsen in het centrum van Roden. Naar verwachting zal deze visie medio volgend jaar afgerond zijn.
– Het college van Noordenveld stelt voor de samenwerking met de Vereniging Weekmarkt Roden en de Boermarke Westeind voort te zetten en de Raad hiervan op de hoogte te stellen. In 2015 is besloten de weekmarkten in Roden en Norg te verzelfstandigen. In Roden is de organisatie van de markt overgedragen aan de vereniging Weekmarkt en in Norg aan Boermarke Westeind. Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met beide partijen waarin de afspraken die zijn gemaakt over de verzelfstandiging zijn besproken. De conclusie is dat beide weekmarkten goed verlopen en de afspraken worden nageleefd, gezamenlijk is dan ook besloten de samenwerking voort te zetten.