Hamerstukken week 11 “15

– Wethouder Alex Wekema wordt namens de gemeente Noordenveld afgevaardigd als deelnemer aan het OOGO. De gemeenten en het onderwijs werken samen in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet passend Onderwijs. Beide wetten schrijven voor dat gemeenten en onderwijs hiervoor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voeren. Overigens is Noordenveld onderdeel van de samenwerking Passend Onderwijs in de provincie Groningen.
– De Van Dijk Groep heeft van Noordenveld toestemming gekregen om in afwijking van, indien noodzakelijk, de door hun gekochte woning in Peize binnen één jaar te verkopen.
– Noordenveld laat zoals bekend twee wedstrijden van de Ronde van Drenthe organiseren in Roden en Peize. In totaal kost dit de gemeente 14.000 euro. De kosten worden gedekt uit een provinciale subsidie van 7500 euro, vier mille uit Fonds leefbaarheid, Toeristische informatievoorziening (twee mille) en promotie (500 euro). Noordenveld gaat bovendien een symposium over ‘Noordenveld Fietsgemeente’ organiseren (met side events). Hier is 5.000 euro mee gemoeid. Dit bedrag zal worden gedekt uit sponsorinkomsten (3500 euro) en inzet van sport- en cultuurcoaches en Drenthe Beweegt.
– Er komt een nieuwe plaquette voor het herinneringsmonument Bonhagen in Norg. Er is, zo werd onlangs ontdekt, een storende fout gemaakt. De leeftijden waarop één van de slachtoffers is gestorven, staat namelijk verkeerd vermeld. In plaats van 49 jaar is dit slachtoffer 39 jaar geworden. Het is niet mogelijk om één cijfer te vervangen. Ook zijn een aantal letters op de plaquette vervaagd Een nieuwe plaquette kost de gemeente 2800 euro.