Hamerstukken week 12 “16

– Noordenveld steunt het initiatief voor de aanleg van een hondenspeelweide door wijkbelangenvereniging De Hofsteden en stuurt aanwonenden daarover een brief. De plannen zijn inmiddels vergevorderd en De Hofsteden heeft ook andere partijen ingeschakeld en bereid gevonden een bijdrage te leveren. Om ook tegenstanders te overtuigen, is steun van de gemeente bijzonder welkom voor de wijkbelangenvereniging. Het initiatief sluit namelijk naadloos aan op de ontwikkelingen van de gemeente in het kader van ‘Anders denken, anders doen.’ De verwachting is bovendien dat het aanwijzen van een specifieke plek waar honden kunnen spelen een positieve uitwerking heeft op de overlast die men nu ondervindt. Het is de bedoeling dat De Hofsteden het gebruik van de speelweide gaat monitoren. Als er extra overlast ontstaat, dan zal er gekeken worden naar oplossingen of misschien zelfs een mogelijke verplaatsing.

– De gemeente is jaarlijks verplicht om voor 1 april verslag uit te brengen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties van het aantal discriminatieklachten in de gemeente. In 2015 zijn in Noordenveld in totaal drie meldingen geweest, een jaar eerder waren dit er nog zeven. Het ministerie gebruikt de cijfers en de bevindingen in een landelijke rapportage.

– Noordenveld verleent geen medewerking aan de sloop van een monumentale bijschuur aan de Eikenlaan in Veenhuizen voor de oprichting van een tweede bedrijfswoning. Wel is voor aanvrager een tweede bedrijfswoning op de locatie mogelijk, mits deze meer naar achteren wordt gepositioneerd en de beplantingssingel langs de oostzijde van het bedrijf wordt verdicht.

– Noordenveld verleent een subsidie van vierduizend euro aan de stichting Amonet voor de organisatie van de Worteldagen. De helft van dit bedrag komt uit het budget amateuristische kunstbeoefening en de andere helft uit het budget leefbaarheid. Noordenveld noemt De Worteldagen een mooi en bijzonder festival. Kleinschalig van opzet, maar door de veelheid aan voorstellingen, theatrale inhoud en deelname van talentvolle mensen ook groots te noemen. Amonet vroeg overigens 4500 euro. Noordenveld verwacht echter te kunnen volstaan met vier mille gezien de inkomsten in 2015 en de mogelijke groei 2016.

– Noordenveld stelt vijfduizend euro beschikbaar voor uitvoering van het programma ‘Drenthe Beweegt’ in 2016. Noordenveld dekt dit uit Fonds leefbaarheid, kosten Lokaal Onderwijsbeleid en subsidies en uitgaven maatschappelijke Ondersteuning.