Hamerstukken week 13 “16

– Noordenveld heeft een bewoner van een recreatiewoning aan de Oosterduinen in Norg een last onder dwangsom opgelegd in verband met het in strijd met het geldende bestemmingsplan gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning. De gebruiker krijgt zes maanden de tijd om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Als blijkt dat betrokkenen na afloop van deze termijn de permanente bewoning van de recreatiewoning niet heeft beëindigd of beëindigd heeft behouden, verbeurt betrokkene een dwangsom van 15.000 euro ineens. Genoemd bedrag wordt geacht een voldoende prikkel te zijn om de overtreding te beëindigen en nadien ook beëindigd te houden.

– Zoals genoegzaam bekend heeft Noordenveld 2016 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Vluchteling’ en twintig mille beschikbaar gesteld om initiatieven vanuit de gemeenschap mogelijk te maken. Eind februari is een startbijeenkomst geweest waarbij gemeente met betrokkenen hebben gesproken over de invulling van dit jaar. Tevens is een stuurgroep geformeerd, die begin deze maand haar eerste overleg heeft gevoerd. Ondertussen heeft de gemeente de beleidsregels incidentele subsidie ‘Jaar van de Vluchteling 2016’ vastgesteld. De daarin genoemde criteria zijn nodig om een afweging te kunnen maken wat wel en wat niet gesubsidieerd zal worden.

– Het college van Noordenveld heeft voorgesteld een gemeentelijke bijdrage te verlenen aan De Stichting Noordenveldse Uitdaging. Het eerste jaar heeft de gemeente hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld, met de bedoeling het initiatief na een jaar te evalueren en daarna een besluit te nemen over het continueren van de bijdrage. Het Oranjefonds heeft al toegezegd 30.000 euro voor drie jaar beschikbaar te stellen. De voorwaarde die het Oranje Fonds stelt is dat de gemeente als founder meedoet en een bedrag van tien mille per jaar beschikbaar stelt. Het college is voor vanwege de maatschappelijke waarde van dit initiatief en de bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente. De Noordenveldse Uitdaging is een vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen waarbij vragen van verenigingen en vrijwilligers worden gekoppeld aan het aanbod vanuit het bedrijfsleven en bemiddelt hierbij in materialen, menskracht en middelen. Organisaties weten De Noordenveldse Uitdaging steeds beter te vinden en de waarde van de tot stand gekomen matches in 2015 bedraagt 62.500 euro. Voorbeelden van deze matches zijn een kerstdiner voor vrijwilligers van de Voedselbank aangeboden door het Gevangenismuseum, het versturen van uitnodigingen Alzheimercafé in 2015 door Liewes Roden, een diaprojectiescherm voor dorpsvereniging Altena aangeboden door de Rabobank, een veiling ten bate van prokkelen georganiseerd door Cruwijn, ’t Vishuys en Het Wapen van Drenthe en een logistiek advies voor de Kledingbank door VDH Products.