Hamerstukken week 14 “15

-  Noordenveld stemt in met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de scholen de Hekakker en Dr. Nasaucollege in Norg te huisvesten in de Brinkhof in Norg. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door DAAD Architecten in Beilen en kost 23.000 euro.
– Noordenveld heeft de schenking van het kunstwerk ‘Roden tegen geweld’ geaccepteerd. Het door Gert Sennema gemaakte monument kan nu worden opgenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan van kunstwerken, uitgevoerd door KunstWacht.
– Noordenveld gaat niet akkoord met het vestigen van een autobedrijf aan de Terheijlsterweg in Nieuw Roden. Vrager had plannen zijn bedrijf in sportauto’s en de ontwikkeling daarvan er te vestigen. Volgens de gemeente past het niet in het bestemmingsplan en passen reparatie en verkoop van auto’s qua uitstraling en overlast niet binnen de uitstraling van het woongebied langs de Terheijlsterweg en achterliggende woonwijk. Bovendien zou het straatbeeld aangetast worden.
– Noordenveld geeft in principe toepassing aan een wijzigingsbevoegdheid om een horeca/recreatiebedrijf mogelijk te maken aan de Weehorsterweg in Roden. Het bedrijf wil in zes jaar uitgroeien van een koffie/theehuis naar een restaurant met hotelkamers en zaalverhuur. Dit initiatief wordt gezien als een aanvulling op het bestaande aanbod in de gemeente, zowel voor verblijfs- als dagrecreatie. Mits het initiatief plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing en binnen het bestaande erf (kleinschalig) dan worden op voorhand geen belemmeringen voorzien en ligt er dus een positief planologisch rapport.
-  Noordenveld heeft een evenementenvergunning en een verkeersbesluit verleend voor de ploegentijdrit van de Energiewachttour op 10 april in Peize. De verkeersdeelnemer zal in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd over een geslotenverklaring en de daadwerkelijke afsluiting van wegen vindt pas plaats na de start van het evenement om 10.00 uur en wordt direct na het passeren van de laatste ploeg opgeheven.