Hamerstukken week 16 “15

 

  • Noordenveld past in principe de wijzigingsbevoegdheid toe om de vestiging van een zorgboerderij aan de Melkweg 4 in Alteveer mogelijk te maken. Op het perceel is nu een woonboerderij met bijbehorende bouwwerken aanwezig. Aanvrager wil er straks aan maximaal tien personen dagbesteding gaan bieden. In de vrijstaande schuur op het erf zal een kantine en werkplaats gerealiseerd worden. Ook wordt een nieuwe kas opgericht. De dagbesteding zal plaatsvinden op het erf; tuin, moestuin, weiland en bos.

  • Het college van Noordenveld zal bij de voorjaarsnota 40.000 euro aanvragen voor de aanschaf van een frees ten behoeve van onderhoud aan onverharde wegen. De kapitaallast van de frees zal worden gedekt uit een verlaging van het BOR-budget.

  • Sinds 2014 kent Noordenveld de Meedoen regeling. Deze regeling geeft inwoners met een laag inkomen een financiële tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor sportieve-, culturele- en of educatieve activiteiten. Armoedebestrijding is geen wettelijke taak van de gemeente, toch is het in het beleid een belangrijk aandachtsgebied. Om het armoedebeleid gerichter uit te kunnen voeren is het wenselijk de Meedoen regeling om te vormen van een financiële tegemoetkoming naar een regeling in natura via een wenwinkel. De gemeente zal daarom de bestuursopdracht Webwinkel Meedoen vast gaan stellen.

  • Noordenveld gaat de bestuursopdracht ‘Kans-banen’ vaststellen. Noordenveld wil op termijn structureel ongeveer tien arbeidsplaatsen beschikbaar stellen aan mensen met een beperking. Die arbeidsplaatsen worden ‘Kans-banen’ genoemd. Inwoners met een beperking krijgen in de gemeentelijke organisatie onder reële condities de gelegenheid hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

  • De gemeente Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen en Noordenveld vormen samen het basisteam Noord Drenthe van de politie. Assen wordt de hoofdlocatie van dit basisteam, het zogenaamde teambureau. Gieten en Vries worden kleine steunpunten. Roden wordt gecombineerd met Leek een groot steunpunt op een nader te bepalen locatie.