Hamerstukken week 17 “16

– Noordenveld neemt een tweetal stukken grond met stoep van Rottinghuis Aannemingsbedrijf over in De Carré in Nieuw Roden voor het symbolische bedrag van een euro. Bij beoordeling van de openbare ruimte in De Carré is geconstateerd dat er twee stoepen niet op gemeentegrond liggen. Om als gemeente zorg te kunnen dragen voor de openbare ruimte, zouden de beide stoepen in eigendom moeten zijn van de gemeente. Aangezien ook Rottinghuis deze mening deelt, hebben zij aangegeven de beide stoepen voor een euro te willen overdragen en dat ze de kosten van overdracht voor rekening te zullen nemen.

– Meneer G. Zijlstra is door Noordenveld aangewezen als loco-secretaris gedurende zijn tijdelijke aanstelling bij de gemeente. Hij is de tijdelijke vervanger van Inge Bakker. Daarnaast zijn mevrouw G. Hoving, mevrouw M. Jager en T. Rijnbeek aangesteld als teamleiders. De functies zijn met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 11 maart van dit jaar.

– Nicole Scholvinck wordt directeur van de samenwerkingsschool in Een. Ze werd gekozen uit drie sollicitanten. Scholvinck werd geboren in Amsterdam, heeft een aantal jaren ervaring als groepsleerkracht en als plaatsvervangend directeur op Het Valkhof en heeft de opleiding Management Ontwikkeltraject I en II afgerond. Zij past dan ook het beste in het geschetste functieprofiel.

– Noordenveld heeft voor 2016 de feestweek Peize, Feestvierdaagse Norg en de Rodermarktfeestweek aangewezen als collectieve festiviteiten, onder dezelfde voorwaarden als in 2015. Collectieve festiviteiten mogen afwijken van de reguliere geluidsnormen.

– Noordenveld verleent in principe medewerking aan legalisatie van de huidige hoeveelheid bebouwing aan de Donderseweg 7 in Norg. Op dat perceel ligt Theehuis De Bosrand. Een deel van de bebouwing is illegaal aanwezig. Daarom heeft de eigenaar de gemeente verzocht om de huidige bebouwing te legaliseren. Bij eventuele herbouw zou anders een te kleine oppervlakte herbouwd kunnen worden. De gemeente spreekt met deze principe uitspraak dus de intentie tot legalisatie van de oppervlakte uit. Op dit moment wordt er vooralsnog geen procedure voor daadwerkelijke legalisatie gestart.