Hamerstukken week 18 “15

– De gemeente Noordenveld verleent geen medewerking aan het vestigen van een fitnesscentrum aan de Westeresch 1-3 in Roden. Het beoogde pand staat al leeg en aanvragers wilden in Roden een nevenvestiging van het fitnesscentrum Fit Now in Surhuisterveen vestigen. Een fitnesscentrum valt volgens de gemeente niet onder het bestemmingplan van grootschalige detailhandel. Bovendien is de vestiging van een fitnesscentrum op dit deel van het bedrijventerrein geen gewenste ruimtelijke ontwikkeling omdat hiermee grote spreiding van dergelijke vrijetijdsfuncties ontstaat. Fitnesscentra behoren op of in de directe nabijheid van de vrijetijdsboulevard, zo oordeelt de gemeente.
– Noordenveld stelt 15.000 euro beschikbaar aan Stichting Zomerbad Peize voor de aanschaf van twee afdekdekens. De kosten worden gedekt uit het budget Routekaart Uitvoering Nota Duurzaamheid. Tot 2013 had het openluchtzwembad in Peize een ANBI status. Sinds 2013 is deze status verdwenen en hierdoor loopt de stichting jaarlijks achtduizend euro aan terug te vorderen energiebelasting mis. Om deze inkomstenderving op te lossen en daarmee het voortbestaan van het zwembad te garanderen, wil de stichting investeren in afdekdekens voor het wedstrijd- en instructiebad. Met deze dekens kan de stichting jaarlijks het bedrag aan energiebelasting besparen. Bijkomend voordeel is dat door minder chemicaliën en waterverbruik het milieu minder wordt belast, wat overeenkomt met de doelstellingen van de nota Duurzaamheid.
– De gemeente Noordenveld gaf al eerder aan in principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een fitnesscentrum aan de Ceintuurbaan Noord in Roden. Naar aanleiding hiervan kreeg de gemeente een aantal bezwaarschriften binnen van andere fitnesscentra, de Zakenkring en een ondernemer uit de buurt.  De commissie achtte de bezwaarschriften echter ongegrond. Reden: het pand heeft een oppervlakte van 1580 vierkante meter. Op 1 november 2014 is artikel 4 van de Bor gewijzigd, waarbij de voorwaarde van de maximale te wijzigen oppervlakte van 1500 vierkante meter is komen te vervallen. Daardoor kan het genomen besluit van de gemeente in stand worden gehouden.