Hamerstukken week 18

– Noordenveld wees Otto Huisman aan als lid van het algemene bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Omdat Huisman geen deel van de coalitie meer uitmaakt na de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen, kan hij Noordenveld niet langer vertegenwoordigen. In plaats van Huisman wordt de functioneel wethouder aangewezen tot lid van het algemeen bestuur. Door niet iemand specifiek bij naam te noemen maar te kiezen voor de functioneel wethouder wordt voorkomen dat er bij wisseling van de persoon wederom een nieuw besluit moet worden genomen.

– De gymzaal in Nieuw Roden wordt door de gemeente Noordenveld niet verhuurd als huisvesting van een sportschool. Dit omdat een deel van de schoollocatie is toegezegd aan de ontwikkelaar van de Beukerlocatie, er meer gegadigden zijn en onderdak bieden aan de sportschool leidt tot morele verantwoordelijkheden voor herhuisvesting. Bovendien is de gymzaal afgekoppeld van de nutsvoorzieningen.

– De gemeente verleent medewerking aan het verzoek van een meneer voor het verbouwen van een woning aan de Sparrenlaan in Norg. Dit gebeurt middels een zogenaamde kruimelprocedure. In feite is het plan van meneer strijdig met het bestemmingsplan in de zin dat een bijgebouw minimaal drie meter achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw moet worden gebouwd.

– Meneer uit Norg krijgt van de gemeente in principe medewerking voor het oprichten van een Bed and Breakfast en een kleinschalige theeschenkerij aan huis aan de Brinkstraat in Norg.

– Onder voorwaarden verleent Noordenveld medewerking aan een planologische procedure om de bestemming van Schoolstraat 7 in Norg te wijzigen en deze bij Pompstraat 6 en 8 in Norg te voegen.

– Noordenveld heeft een overeenkomst tot 1 maart 2018 gesloten met Libau ter zake van de welstandsadvisering.