Hamerstukken week 19 “15

– De Stichting Kop van Drenthe krijgt een subsidie van 39.700 euro voor 2015. Dit bedrag wordt onderverdeeld in 22.200 euro ten behoeve van de reguliere activiteiten van de stichting en 17.500 euro ten behoeve van de Tourist Info Punten in de gemeente Noordenveld, onder de voorwaarde dat de stichting meebeweegt in de tendens die bij Tourist Info Drenthe gaande is. De Stichting Kop van Drenthe draagt zorg voor een adequate informatievoorziening en de ontwikkeling en promotie van recreatie en toerisme in de Kop van Drenthe en haar directe omgeving.
– Noordenveld verleent in principe medewerking aan een bestemmingsplanprocedure voor een natuurbegraafplaats op landgoed Tonckensborg, tussen Westervelde en en Zuidvelde. Wel zal voorafgaand aangetoond moeten worden dat een natuurbegraafplaats op de in aanvraag genoemde locatie goed inpasbaar is en voldoet aan het gemeentelijk en provinciaal beleid. Daarvoor zullen nog een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Als uit die onderzoeken blijkt dat een natuurbegraafplaats inpasbaar is, kan de aanvrager een bestemmingsplan op laten stellen.
– Meneer uit Peize krijgt van de gemeente een dwangsom opgelegd van 400 euro per maand met een maximum van 1600 euro als hij de stenen, de banden en de zeecontainer niet verwijdert van zijn perceel. Hij krijgt een begunstigingstermijn van twee maanden. Word na 24 juni geconstateerd dat de zaken nog aanwezig zijn of het perceel anderszins wordt gebruikt ten behoeve van opslag, dan verbeurt hij van rechtswege de eerste dwangsom. Meneer krijgt nog wel de gelegenheid om bezwaar te maken teen dit besluit.