Hamerstukken week 19 “17

– Noordenveld brengt een positief advies uit als het gaat om de wenselijkheid van de voorgestelde fusie tussen de scholen de Vlinderhof en de VeenSter in Veenhuizen per 1 augustus van dit jaar. Dus worden er voorbereidende werkzaamheden opgestart als het gaat om besluitvorming van de gemeenteraad over de uit de fusie voortvloeiende opheffing van school de Vlinderhof. Bovendien moet nagedacht worden over het gebouw en het terrein dat na de fusie weer in handen zal komen van de gemeente nadat het is overgedragen door Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON).
– Op verzoek van Woonborg gaat Noordenveld akkoord met het innemen van een zogenaamde achtervangpositie en gaat het akkoord met een achtervangbesluit voor het aangaan van een nieuwe lening met een hoofdsom van vijf miljoen euro. Woonborg is dit bedrag nodig ter financiering van haar investeringsactiviteiten per 1 juni van dit jaar. Deze zogenaamde FIX-lening heeft een looptijd van twaalf jaar met een voor de gehele periode geldende rente van 1.29 procent.
– Noordenveld wil verder met de proef met wekelijkse GFT-inzameling (groene container) van juni tot en met september in Nietap, Nieuw Roden en een deel van Roden. Bovendien wil het doorgaan met de proef met een extra GFT-container van juni tot en met september in Norg. De gemeente bereidt bovendien een proef voor wekelijkse GFT-inzameling tijdens de zomermaanden in heel de gemeente in 2018. De resultaten van de eerste proeven, vorig jaar, lieten gewenst resultaat zien. Het wekelijks inzamelen van GFT-afval in betreffende zomermaanden sorteerde het meeste effect. Het continueren en uitbreiden de proeven kost de gemeente tien mille, die kosten zitten onder andere in de inzet van twee extra inzamelwagens en chauffeurs.
– Noordenveld gaat nog eens goed kijken naar het voorontwerp bestemmingsplan en de Notitie van Uitgangspunten als het gaat om de ‘Herontwikkeling locatie Boskamp Roden’. Hoewel het plan al globaal is opgesteld, is het wellicht nog niet globaal genoeg. De locatie Ronerborg kan als voorbeeld dienen.  De gemeente hoopt met het opstellen van zo weinig mogelijk harde voorwaarden creativiteit uit de markt te halen. Stelt het nu al teveel eisen, dan kan dit wel eens ten koste gaan van de opbrengsten van het project. Doel is en blijft het zo optimaal invullen van de Boskamp-locatie op basis van diverse randvoorwaarden.