Hamerstukken week 19

– De gemeente Noordenveld heeft dezelfde collectieve feestdagen aangewezen als vorig jaar. Ook zullen dezelfde eindtijden gehanteerd worden. Het gaat dan om Koningsdag, het Hemelvaartsweekend, Pinksternacht, Feestweek Peize, Fietsvierdaagse Norg en de Rodermarktfeestweek.

– Noordenveld verwerkt de negatieve effecten van het groot onderhoud van het gemeentefonds (249.000 euro) in de (meer)jarenbegroting 2015-2018.

– Er komt in principe een bamboekwekerij aan de Haulerwijksterweg in Een. Verzoeker heeft zich gespecialiseerd in winterharde, niet woekerende bamboes. Wel moet er een foliekas nabij de bestaande bebouwing worden opgericht die moet worden afgeschermd door hogere bamboes,. Om de kenmerkende openheid van het landschap te behouden, moet de lage beplanting op de perceelgrenzen worden gehandhaafd en worden onderhouden als lage struikvormers, waardoor de bamboe enigszins aan het oog wordt onttrokken.

– Beauty Sauna Peize heeft een vooraankondiging last onder dwangsom gekregen vanwege het overtreden van het Bouwbesluit 2012. Het gaat dan specifiek om het niet voldoen van een elektrische voorziening (NEN 1010). Andere overtredingen waren ondertussen al ongedaan gemaakt. Het voorgenomen besluit houdt in dat wanneer binnen een week na dagtekening van de definitieve aanschrijving de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt, er een dwangsom verbeurd wordt van honderd euro per dag met een maximum van 1400 euro.

– De gemeente Noordenveld gaat dezelfde stembureaus gebruiken als voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart voor de verkiezing van de leden van het Europees parlement op 22 mei.

– Noordenveld heeft besloten de procedure voor het bestemmingsplan Woonwijken Roden tijdelijk stil te leggen. Voor Roderveld IV daarentegen wordt een beheersverordening opgesteld.