Hamerstukken week 20

– De gemeente Noordenveld geeft de Stichting Norg ontmoet Sogel dit jaar een subsidie van precies 992,66 euro. De stichting heeft de jaarstukken van 2013 en de begroting van dit jaar ingediend en voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals die zijn vastgesteld. Vanwege de bezuinigingen is door de raad overigens besloten de subsidie aan de stichtingen die de uitwisselingscontacten met partnergemeenten te onderhouden de komende jaren af te bouwen.

– Noordenveld geeft het Toen en Nu Festival dat dit jaar voor het eerst gehouden wordt een subsidie van achtduizend euro. Dit bedrag wordt gedekt uit het uitvoeringsbudget van de recreatiebeleidsnota en het fonds leefbaarheid. Het Toen en Nu Festival wordt georganiseerd ter gelegenheid van 110 jaar Ot en Sien.

– De clandestien geplaatsts zuil (richtingaanduiding) bij de Noorderkroon in Roden moet verwijderd worden. Na het plaatsen werd pas een aanvraag ingediend. De zuil is volgens de gemeente strijdig met het bestemmingsplan. De aanvrager krijgt van de gemeente vier weken de tijd om de overtreding ongedaan te maken door de zuil te verwijderen en verwijderd te houden. De gemeente zal een handhavingstraject starten als de zuil na de termijn van vier weken niet is verwijderd. Behalve bestemmingsplantechnisch kleven er meer bezwaren aan de plaatsing van de zuil. Zo meent de gemeente. Door de vakgroep Openbare Werken bijvoorbeeld is geconstateerd dat de huidige plaats van de zuil verkeersonveilige situaties kan opleveren. In het verleden heeft op deze plek namelijk ook een bord gestaan die destijds tot verkeers- en veiligheidsproblemen heeft geleid. Ook uit de omgeving zijn al bezwaren binnengekomen.