Hamerstukken week 21 “15

– De gemeente Noordenveld stemt in met de afstanddoening van het zakelijk recht van erfpacht door de Stichting Dorpshuis Een en de daarvoor benodigde notariële afhandeling. Bovendien neemt de gemeente het doorkijkje naar de nieuw te regelen juridische constructie voor de MFA een ter informatie aan.
– In de gemeente Noordenveld zijn jongeren bekender met het CJG dan in de provincie Drenthe; 26 om 12 procent. In Noordenveld lijken gehoorschade en allergie meer voor te komen en lijkt waterpijp roken een nieuwe trend. Bovendien zitten jongeren uit de gemeente Noordenveld minder achter de computer dan jongeren uit de provincie Drenthe. Dit blijkt uit onderzoek van de GGD Drenthe.
– Noordenveld gaat akkoord met de te versturen koopovereenkomst naar de eigenaren van de recreatiewoningen in De Zuursche Duinen. Het gaat dan om eigenaren van in totaal 21 recreatiewoningen. Met de ondertekening van deze koopovereenkomsten krijgen deze eigenaren een kavel van ongeveer vijfhonderd vierkante meter in eigendom. De uiteindelijke eindsituatie in De Zuursche Duinen is dat alle kavels in particulier eigendom komen en het gemeenschappelijke gedeelte dat nu nog eigendom is bij de gemeente in eigendom en beheer komt bij de VVE. Alle 21 eigenaren dienen verplicht lid te zijn van de VVE. De kavels kunnen in juni 2015 aan de eigenaren van de recreatiewoningen worden geleverd. Als alle 21 kavels geleverd zijn dan heeft de gemeenten in De Zuursche Duinen geen gronden meer in eigendom.
– De gemeente Noordenveld gaat conform voorgestelde aanpak de Visie Externe Veiligheid actualiseren. Noordenveld zal RUD de opdracht geven voor het opstellen van het concept.