Hamerstukken week 23

– Noordenveld stemt in met de wijzigingen ten aanzien van het werken op afspraak, communicatie en openingstijden: voor de front office producten wordt werken op afspraak ’s middags afgeschaft. Bovendien wordt werken op afspraak voor back office producten strikt toegepast, geen afspraak betekent geen dienstverlening. De sluiting van de centrale hal van het gemeentehuis wordt beperkt tot de bouwvak- en kerstvakantie. Ook de communicatie over de telefonische bereikbaarheid wordt gewijzigd naar de feitelijk gehanteerde tijden van 8.00 uur tot 16.30 uur op maandag tot en met vrijdag.

– Noordenveld levert vier bouwkavels (De Lange Streeken II, Peize) conform de gesloten koop- en realisatieovereenkomst aan de Van Dijk Groep, waarbij zij de koopprijs van twee bouwkavels uiterlijk een half jaar na levering en betaling van de andere twee bouwkavels voldoen.

– De Sportvereniging Een krijgt 2387 euro subsidie voor de jaren 2013 en 2014. De kosten worden gedekt door de begrotingspost ‘Subsidies Sportaccommodaties Norg’. Aanvankelijk was SV Een te laat met het indienen van het verzoek. Dit had ondermeer te maken met bestuurswisselingen.

– Voor 1 juli 2014 wordt door de gemeenteraad van Noordenveld een globaal preventie- en handhavingsplan 2014 met betrekking tot de Drank- en Horecawet vastgesteld. In de tweede helft van dit jaar zal samen met externe partijen worden gewerkt aan de verdere invulling van het drank- en horecabeleid. De gemeente zal bovendien een bestuurlijke trekker voor dit traject aanwijzen.