Hamerstukken week 24 “15

– De gemeente Noordenveld benoemt T.J.M. van Leeuwen eenmalig voor het voltrekken van een huwelijk op vrijdag 18 september tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Meneer is doorgaans actief als ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Montfoort. Meneer zou net dat speciale, persoonlijke tintje kunnen geven aan de huwelijksvoltrekking in de door hen gekozen locatie. Sinds 1 januari van dit jaar is het mogelijk dat een huwelijk voltrokken kan worden door een gastbabs, mits deze in een andere gemeente benoemd is als babs en daar ook actief huwelijken voltrekt.
– Noordenveld stelt eenmalig 60.000 euro beschikbaar voor energiescans van maatschappelijke gebouwen die ze ‘op afstand hebben gezet’. Bovendien stelt het 440.000 euro beschikbaar voor de duurzaamheidmaatregelen in maatschappelijke gebouwen op afstand. De resultaten van de scans zullen worden besproken met de gebouweigenaren. Op basis van deze scans en gesprekken met de eigenaren wordt in een afzonderlijk voorstel geadviseerd over de financieringsvorm van de maatregelen en criteria om voor financiering in aanmerking te komen.
– Het college van B & W van Noordenveld stelt de Raad voor om camping Ot en Sien niet te verkopen, maar tot en met 2024 te verhuren aan recreatievereniging Buitenrust. Deze vereniging zal zelf investeren in de camping en zal de gemeente betrekken bij plannen tot aanpassing van het terrein en de gebouwen.