Hamerstukken week 25 “15

    – De gemeente Noordenveld heeft  Y.Hulzebos – Hilberts en E.C.J. Pheifer – Taselaar benoemd als BABS voor het voltrekken van huwelijken in de gemeente Noordenveld tot 1 januari 2019. De gemeente was nadrukkelijk op zoek naar nieuwe mensen en plaatste een vacature. Hier hebben elf mensen op geschreven. Met zes personen is vervolgens een gesprek geweest, van deze personen zijn drie doorgegaan naar de volgende ronde, het voltrekken van een proefhuwelijk. Op basis daarvan heeft de selectiecommissie een keuze gemaakt.
    – Noordenveld verleent geen medewerking aan de sloop van een monumentale bijschuur en geen medewerking aan de realisatie van een tweede bedrijfswoning aan de Eikenlaan 10 in Veenhuizen. Wat betreft de schuur; in Veenhuizen is het behoud van de monumentale/beschermde situatie een belangrijk uitgangspunt. De boerderij en de vrijstaande bijschuur zijn aangewezen als provinciaal monument. Het slopen van de schuur zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bij de monumentencommissie een negatief advies opleveren (weigeringsgrond). Temeer daar het perceel in een beschermd dorpsgezicht ligt.
    – De gemeente verleent medewerking aan een procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een woning aan de Kaatsweg 3 in Roderesch, buiten het bouwvak.  Als voorwaarde voor medewerking zal de ruimtelijke onderbouwing voldoende dienen te worden beoordeeld net als de welstandaspecten en de toet aan de technische eisen.