Hamerstukken week 25

– De gemeente Noordenveld heeft besloten de inkomsten uit wedstrijden en trainingen van het Baansportcentrum Steenbergerveld in 2014 (vierduizend euro) beschikbaar te stellen aan de nieuwe stichting Speed Centre Roden.  De gemeente vindt een soort van startsubsidie reeel, omdat zij er alle belang bij hebben dat de stichting een goede start kan maken na jaren van onenigheid tussen de gebruikers. Bovendien werden ook de besturen van Stichting Dorpshuis Peize en dorpshuis Nij Roon ‘op weg geholpen’ na de privatisering.
– De gemeente Noordenveld is akkoord gegaan met deelname aan voorstel zwerfafval voor de Fiets4daagse in Drenthe. De kosten (2863 euro) worden gedekt uit het budget afvalverwijdering. Tijdens de vierdaagse wil Noordenveld samen met de Drentse gemeenten aandacht vragen voor zwerfafval en deelnemers bewust maken van de gevolgen. Dit zal gebeuren door het informeren tijdens de route over de gevolgen van zwerfafval en met name de plastic soep, het zichtbaar reinigen, het uitschrijven van een prijsvraag en een afvalspel voor kinderen.
– Een ondernemer uit Roden gaat de oude Mr. De Vriesschool in Nieuw Roden opruimen in ruil voor het beschikbaar stellen van oud meubilair. Een startende ondernemer heeft aangegeven belang te hebben bij een aantal tafels, stoelen en kasten. In ruil daarvoor is hij bereid de school veegschoon op te leveren en de op het schoolplein achtergebleven troep/vuilniszakken op te ruimen. De gemeente zal wel een drietal containers beschikbaar moeten stellen voor het afval dat uit de school komt. De inschatting is dat met deze schoonmaakactie ongeveer 120 manuur nodig is.
– Remmelink Duurzame Energie in Zuidvelde heeft van Noordenveld medegedeeld gekregen dat het van plan is een last onder dwangsom op te leggen wegens verschillende geconstateerde overtredingen.