Hamerstukken week 26 “15

    -    De gemeente Noordenveld gaat gebruik maken van de afwijkingsbevoegdheid in het uitgifteprotocol om, vanwege de vakantieperiode, de inschrijftermijn voor de nieuwe bouwkavels in Roderveld IV te verlengen met de duur van zeven weken. De inschrijftermijn wordt vandaag (23 juni) geopend en sluit op 22 september om 23.59 uur. Een eventuele verloting vindt plaats op dinsdag 29 september in het gemeentehuis in Roden.  De afwijkingsbevoegdheid wordt gebruikt om zo iedereen een reeele kans te bieden om zich in te kunnen schrijven voor een bouwkavel.
    -    Noordenveld werkt niet mee aan het plaatsen van één stolperstein. Een initiatief tot plaatsing van stolpersteine voor alle slachtoffers van het naziregime wordt wél ondersteund.  Een mevrouw wilde graag één stolperstein voor één specifiek persoon plaatsen in de gemeente.  Een stolperstein is een project waarmee de door het nationaal socialistische regime van nazi-Duitsland vermoorde slachtoffers herdacht worden. Ieder slachtoffer krijgt dan zijn of haar eigen steen. Ondertussen benaderde de gemeente de drie historische verenigingen in Noordenveld. Zij gaven echter aan geen belangstelling te hebben.
    -    Noordenveld stelt meer mensen aan om als toezichthouders op te treden voor de controles op de Drank- en horecawetgeving. Gebleken is namelijk dat het aantal aangewezen toezichthouders op dit moment problemen geeft, Ze kunnen niet op hetzelfde moment een evenement in Assen controleren en Noordenveld en ook bij ziekte en rond de vakantieperiode treden er roostertechnische problemen op.  De Drank- en horecawetgeving wordt steeds verder aangescherpt om zo drankmisbruik te voorkomen.