Hamerstukken week 26 “16

– Noordenveld legde een inwoner van een recreatiewoning aan de Oosterduinen in Norg een last onder dwangsom op vanwege het feit dat hij permanent in de woning woonde. Na eerst bezwaar ingediend te hebben bij de bezwarencommissie en nul op het rekest gekregen te hebben, zocht meneer zijn gelijk bij de Rechtbank. Die oordeelde echter ook dat het college van Noordenveld bevoegd was om handhavend op te treden en dus blijft bestreden besluit in stand.
– Noordenveld verleent de Suikerunie een aanlegvergunning voor het opbrengen van steekvaste bietengrond tot 2022 in Matsloot. Ook verleent het een aanlegvergunning voor het opbrengen van slappe bietrengrond tot 2019.
– De gemeente Noordenveld heeft besloten naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke hulp de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp toe te kennen voor wie deze vorm van ondersteuning nodig heeft. Dit advies geldt voor meldingen tot 1 januari 2017, daarna wordt de situatie in verband met de nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp opnieuw bekeken. De indicaties worden eerst afgegeven tot 1 juli 2017, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.
– Noordenveld kiest voor een tijdelijke invulling met parkeren voor maximaal drie jaren te kiezen voor de locatie Schoolstraat in Roden, achter het gemeentehuis. Na drie jaren wordt geëvalueerd of er nog steeds behoefte aan een parkeerterrein bestaat.