Hamerstukken week 26

– Op verzoek van een aantal ondernemers in Peize wordt een gemeentelijke boom aan de Hoofdstraat 37 in Peize geveld. Volgens ondernemers staat de boom midden in de stoep/parkeerplaatsen, terwijl er over de gehele lengte op deze rij voor alle winkelpanden geen boom te vinden is. De kruin hangt bovendien boven het dak, hetgeen schade aan dak en goten veroorzaakt. Ook de bladoverlast wordt genoemd terwijl ondernemers vrezen dat de wortelstructuur nu en in de toekomst schade aan voorgevel en fundamenten zullen veroorzaken.  De gemeente wil ondanks het feit dat de boom deel uitmaakt van een laanstructuur meewerken aan het vellen van de boom.
– De gemeente heeft ingestemd met de uitgangspunten inzake de relatie met WiN. De komende zes jaar is Welzijn in Noordenveld de uitvoerende partij van het welzijnswerk in Noordenveld. Het vormgeven van de toegang en het doorontwikkelen van de Noordenveldwerker is, gelet op de wettelijke en financiele verantwoordelijkheid, een cruciale taak van de gemeente in het Sociaal Domein. De gemeente voert op dit terrein de regie en bepaalt het proces.
– Noordenveld verleent in beginsel medewerking aan de planvorming met betrekking tot een bestemmingswijziging voor de oude bibliotheek in Peize. De bedoeling van de aspirant-koper is om het voorste gedeelte van het pand voor bewoning in gebruik te nemen, in de grote ruimte zo nu en dan wat activiteiten te organiseren en in een kleiner gedeelte een huiskamerrestaurant waar een of twee keer per maand een menu wordt aangeboden te realiseren. Die laatste ruimte zou ook als vergaderkamer gebruikt kunnen worden. Op de bovenverdieping wil men twee bed & breakfast kamers realiseren alsmede voor het pand een terras voor passanten. Bij de planvorming zal het uiterlijk van het pand niet worden aangetast en zullen de gronden zo veel mogelijk in harmonie met het pand worden aangelegd en onderhouden, met dien verstande dat er plannen bestaan om achter het pand in de stijl van het pand nog een schuur/garage te realiseren.