Hamerstukken week 27 “15

     

    • De gemeente Noordenveld stemt in met de verlenging van de contracten voor Wmo-vervoer tot 1 januari 2018 en het leerlingenvervoer tot en met het schooljaar 2017/2018. Bovendien stemt het in met een gezamenlijke verkenning voor de regio Drenthe en Groningen, om te komen tot een integraal vervoersaanbod voor zowel regulier als ook doelgroepenvervoer. Het advies is tot stand gekomen aan de hand van een conceptadvies van de gemeente Assen. De gemeentes in Noord- en Midden Drenthe hebben dit advies overgenomen en hier en daar wel gemeente specifieke toevoegingen toegevoegd.
      – De gemeente Noordenveld verleende een vergunning voor het kappen van bomen op het hockeycomplex in Roden. Het gaat dan om het kappen van zestien eiken, een beuk en een esdoorn. De bomen werken vervuilend en dat kost de club veel geld. Bovendien moet de toplaag van het veld worden vervangen. Wanneer de bomen blijven staan, betekent dit dat een nieuwe toplaag na ongeveer zes jaar weer moet worden vervangen in plaats van na twaalf jaar. Het IVN Roden tekende bezwaar aan tegen de verleende vergunning. Het IVN is van mening dat de houtwallen behouden moeten blijven, omdat deze landschappelijk waardevol zijn. Het bezwaar is voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Naar het oordeel van de Commissie hebben burgemeester en wethouders in redelijkheid het belang van de sportbeoefening zwaarder kunnen laten wegen dan het belang bij de handhaving van de houtwal, de beuk en de esdoorn. De Commissie adviseert dan ook het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten. Het IVN is hiervan, net als de hockeyclub, ondertussen schriftelijk op de hoogte gesteld.