Hamerstukken week 3 “17

  • Noordenveld heeft kennis genomen van de notitie Plan-MER, afronding Kloosterveen in Assen. Naar aanleiding van die notitie heeft Noordenveld een brief gestuurd richting gemeente Assen. Daarin verzoekt het Assen te komen tot een goede afronding en landschappelijke inpassing van de wijk Kloosterveen. Ook geeft Noordenveld aan dat een ontsluiting op de Koelenweg ongewenst is. Die weg wordt nu al vaak als sluiproute gebruikt.
  • Noordenveld heeft ingestemd met de uitgangspunten Wmo-hulpmiddelen en zal voortaan samen aanbesteden met de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren, Midden Drenthe en Tynaarlo. De gemeente is wettelijk verplicht per 1 januari 2018 een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van Wmo hulpmiddelen.
  • Noordenveld is nog niet aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding op aansluiting op deze landelijke voorziening. In de tussenliggende periode worden gegevens ontsloten middels de website van de gemeente. Daar staat bovendien een link naar de website wozview.nl. Via die link zijn alle gegevens in te zien.