HAMERSTUKKEN week 30 “15

 

  • De gemeente Noordenveld stelt voor om 19.250 euro beschikbaar te stellen voor het wielerevenement ‘Red Bull Kop over Kop’. Daarvan is 5000 euro voor rekening van Stichting Drenthe 200 die het evenement organiseert. De overige kosten zouden gedekt moeten worden uit de potjes Provinciale Subsidie (7.500 euro), Uitvoeringsagenda Recreatiebeleidsnota (5.000 euro), Fonds Leefbaarheid (2.000 euro) en sponsorinkomsten (4.750 euro).

  • Noordenveld wil blijven handhaven inzake permanente bewoning van de recreatiewoning Oosterduinen D2 in Norg. Wanneer de bewoners de woning blijven gebruiken voor permanente bewoning, kunnen zij een dwangsom tegemoet zien.

  • Noordenveld wil de toegezegde 4.000 euro aan de Stichting Oost-West-contacten uitbetalen. De gemeente beslist op een later tijdstip of internationale contacten (weer) een taak van de d gemeente Noordenveld moet worden.

  • Het Kinderkoor Norg kan rekening houden met een opstartsubsidie van 500 euro.

  • De gemeente stelt voor in te stemmen met de voorgestelde dagen en eindtijden van de Feestweek Peize (29 juli t/m 2 augustus), de Feestvierdaagse Norg (30 juli t/m 2 augustus) en de Rodermarktfeestweek (18 t/m 23 september). Voor alle ‘feestnachten’ geldt de sluittijd van 4:00 uur met uitzondering van de Rodermarktnacht (van zaterdag op zondag), dan is er geen beperking.

  • De gemeente neemt het advies van de Commissie over om het bezwaarschrift dat is ingediend door de Doopsgezinde Kerk Roden niet ontvankelijk te verklaren. De kerk heeft de gemeente gevraagd de facturen voor huur voor het gebruik van de kerk door het ICO Vrouwenkoor te betalen. Over de periode 2008 tot en met juni is geen huur betaald omdat de Vrouwenclub ervan uitging dat de gemeente dat zou doen. Noordenveld is dat niet van plan omdat zij geen afspraken met het ICO over huur hebben gemaakt. Dat zijn zaken tussen huurder (ICO) en verhuurder (Doopsgezinde kerk), volgens de gemeente.